1.Sınıf Testleri
1.Sınıfta Hangi Dersler İşleniyor, EBA Kazanım Testleri

1.Sınıfta Hangi Dersler İşleniyor?

Çocuğu okula başlayan anne babaların merak ettiği konular arasında 1. Sınıfta hangi dersler işleniyor? Mevzusudur. İlk defa çocuğu birinci sınıfa başlayacak anne babaları tatlı bir telaş sarar. Milli Eğitim Bakanlığı gerekli olması durumunda sınıflarda gösterilecek dersler konusunda değişiklik yapabilmektedir. Hem değişiklik olması hem de saran telaştan dolayı anne babalar işlenen dersleri merak ederler.

Birinci sınıf çocukların eğitim temellerini aldığı yıldır. Okuma yazma bu senede öğrenilir. Ders çalışma ve sorumluluk alma duyguları birinci sınıfta gelişir. Çocukların psikolojilerinin gelişmesi adına birinci sınıf çok önemli bir yere sahiptir. 1. Sınıfta çocukların ileriki eğitim hayatlarının temelini oluşturacak derslere yer verilir. Bu dersler Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ve Serbest etkinliklerdir.

1.Sınıf EBA Kazanım Testleri

Kanunlara göre okulların açılacağı Eylül ayında 69 ayını dolduran çocuklar 1.Sınıfa başlarlar. Okula alışmaları bazı çocukların zaman almaktadır. Anaokulunda eğitim almaları çocukların birinci sınıfa alışmasını kolaylaştırmaktadır. Okulun kurallarına ve derslerine alışan çocuklar ilerleyen zamanda testlerle de tanışırlar. 1.Sınıf EBA Kazanım testleri çocuklar belli bir aşamaya gelince uygulanmaya başlar.

Testleri diğer kademelerde uygulananlar gibi düşünmemek gerek. Çok basit ve çocukların öğrendiklerini uygulayabilecekleri testlerdir. 1.Sınıfta hangi dersler işleniyor ise o derslerle ilgili kazanım testleri bulmak mümkündür. Testlerin bir kısmını öğretmenler ders sırasında çözdürür. Bir kısmını eve ödev olarak verirler. Ödev olarak verilenlerin dışında anne babalar da çocuklarının alışması için testlerden çözdürebilir.

1.Sınıf Kazanım Testleri İçeriği

Malum olduğu üzere ülkemizde yapılan genel sınavların hepsi test usulüdür. Test usulünde çocuklar zamana karşı yarışmaktadır. Bu yarış sırasında bilgilerin hızlı bir şekilde kullanılması gerekir. Hızla hareket ederken bilgilerin doğru seçilmesi gerekir. Bu kabiliyetin gelişmesi çok kolay olmaz. Bundan dolayı çocuklara 1.Sınıf EBA Kazanım Testleri ile test mantığı kavratılmaya çalışılır.

Testler, ağırlıklı olarak ders saatine uyumlu olarak yapılır. Yani daha fazla saati bulunan dersin testleri daha yoğundur. Öğrenciler haftada 10 saat Türkçe, 5 saat Matematik, 4 saat Hayat Bilgisi görmektedir. En fazla kazanım testi uygulaması Türkçe’ den yapılır. Sonra sırayla Matematik ve Hayat Bilgisi testleri uygulanır. Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Görsel Sanatlar, Serbest Etkinlikler, Müzik gibi derslerden kazanım testi uygulaması birinci sınıfta yapılmamaktadır.

1.Sınıf Dersleri

1.Sınıfta ağırlık öğrencilerin okuma yazmayı öğrenmesine verilir. Bundan dolayı haftanın 10 saati Türkçe dersine ayrılır. Eğitimin en temelini okuma yazma oluşturduğundan dolayı Türkçe dersine yoğun bir performans sergilenir. Türkçe dersinde harf, hece, sözcük ve cümle bilgisi verilir. Ardından yazım kuralları, noktalama işaretleri, ad (isim bilgisi) konuları anlatılır.

Türkçe dersinin yanında çocukların hayatlarına dair öğrenmeleri gereken bazı kurallar vardır. Örneğin okula başlamış olan bu çocukların uyması gereken kurallar nelerdir? Okul kuralları ve sınıfta uyulması gereken hususlar Hayat Bilgisi dersinde anlatılır. Hayat Bilgisi dersinde okulumuzda, evimizde, sağlıklı, güvenli, ülkemizde ve doğada hayat konuları hakkında anlatımlar yapılarak çocuklar bilgilendirilir. Matematik dersinde ise sayılara ve işlemlere dair en basit ve temel bilgiler verilir.33

1.Sınıf Derslerinin Önemi

1.Sınıfta haftalık ders saati toplamda 30 saattir. 30 saatin 26 saati zorunludur. Zorunlu olan dersler Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ve Müziktir. Geriye kalan 4 saatlik Serbest Etkinlikler dersi ise seçmelidir. Öğrenciler okulun ilk haftalarında biraz zorlanabilirler.

9 haftalık zaman dilimi içinde öğrencilerin çok büyük bir kısmı okumaya başlar. Okuma ve yazma konusunda yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde karar verilen en uygun yöntem kullanılır. 1.Sınıfta hangi dersler işleniyor sorusunun cevabı tabiki sadece Türkçe değil. Matematik ve Hayat Bilgisinin yanında çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak diğer derslere de yer verilir.