1.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Testi

1.Sınıf Matematik dersi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi konusu ile ilgili hazırlanmış olan 10 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 10 Çözülme Sayısı : 487

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Konusu Kazanımları

M.1.1.3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Terimler veya kavramlar: çıkarma, eksi, eksilen, çıkan, fark

Semboller: –

M.1.1.3.1. Çıkarma işleminin anlamını kavrar.

20’ye kadar (20 dâhil) olan bir çokluktan belirtilen sayı kadarı ayrılarak çıkarma işleminin belirli bir 

sayıdaki nesneden eksiltme anlamı üzerinde durulur.

M.1.1.3.2. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

a) Çıkarma işleminin sembolü (–) tanıtılır.

b) Öğrenci işleme ait matematik cümlesini yazar, modelle gösterir ve açıklar.

c) Uygun problem durumları kullanılır.

ç) Çıkarma, eksilen, çıkan, fark ve eksi terimlerinin anlamları vurgulanır.

d) Yan yana ve alt alta çıkarma işlemi yaptırılır. 

e) Öğrencilerin işlemi sesli olarak açıklamaları istenir. Örneğin 7 – 2 = 5 işleminde "Yedi eksi iki eşittir 

beş.", "Yediden iki çıktı beş kaldı." veya "Yedi ile ikinin farkı beştir." gibi açıklama yapmaları istenir. 

f) Birbirine eşit iki doğal sayının farkının “sıfır” olduğu gösterilir.

M.1.1.3.3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

a) 20’ye kadar (20 dâhil) olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 

b) Onluk bozarak çıkarma yönteminden bahsedilmez.

M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

a) Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.

b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.


Yorumlar