1.Sınıf Matematik Geometrik Cisimler ve Şekiller Testi

1.Sınıf Matematik dersi Geometrik Cisimler ve Şekiller konusu ile ilgili hazırlanmış olan 10 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 10 Çözülme Sayısı : 486

Geometrik Cisimler ve Şekiller Konusu Kazanımları

M.1.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller

Terimler veya kavramlar: kenar, köşe, üçgen, kare, dikdörtgen, çember 

M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

a) Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşeleri tanıtılır.

b) Önce şekilleri sınıflandırma sonra üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi tanıma ve adlandırma 

çalışmaları yapılır. 

c) En çok dört kenarlı şekiller ve çember üzerinde çalışılır.

ç) Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturulur. 

d) Geometri tahtası, ip, tel, geometri çubukları vb. malzemeler kullanılarak geometrik şekiller modellenir.

M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle 

ilişkilendirir.

a) Kullanılacak nesnelerin geometrik cisimlerden seçilmesine dikkat edilir. 

b) Geometrik cisimler (prizma, küre vb.) adlandırılmadan, kutu, birimküp, pet şişe, kamp çadırı, pinpon 

topları gibi nesnelerin sınıflama yapılacak özellikleri (yuvarlak, köşeli, üstünde dikdörtgen olan vb.) 

listelenir.

c) Günlük hayattan basit cisimler kullanarak farklı yapılar oluşturulur. 

ç) Günlük hayattan geometrik cisim şeklindeki nesnelerin yüzleri inceletilerek geometrik şekillerle 

ilişkilendirme çalışmaları yapılır. 

d) Geometrik cisimlerin açınımına girilmez.


Yorumlar