1.Sınıf Matematik Uzamsal İlişkiler Testi

1.Sınıf Matematik dersi Uzamsal İlişkiler konusu ile ilgili hazırlanmış olan 8 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 8 Çözülme Sayısı : 1,132

Uzamsal İlişkiler Konusu Kazanımları

M.1.2.2. Uzamsal İlişkiler

Terimler veya kavramlar: eş nesneler

M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.

a) Yer ve yön bildiren ifadelerin (altında-üstünde, etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada, yüksektealçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında) günlük hayat durumlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır. 

b) İlişkiler ifade edilirken referans noktası belirlenmesine dikkat edilir. 

c) Günlük hayat örneklerinin yanı sıra modeller üzerinde de çalışmalar yapılabilir. 

M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler verir.

Eşlik kavramı, sınıf ortamındaki uygun malzemeler başta olmak üzere farklı modeller kullanılarak fark ettirilir.


Yorumlar