1.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Testi

1.Sınıf Matematik dersi Uzunluk Ölçme konusu ile ilgili hazırlanmış olan 9 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 9 Çözülme Sayısı : 377

Uzunluk Ölçme Konusu Kazanımları

M.1.3.1. Uzunluk Ölçme

M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.

a) Nesneler, ölçme yapmadan sadece karşılaştırılır. 

b) “Daha uzun” ve “daha kısa” gibi ifadeler kullanarak karşılaştırma yapmaları istenir. 

c) Sıralama etkinliklerinde nesne sayısının beşi geçmemesine dikkat edilir. 

ç) Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yeri belirlenir. 

d) En az üç nesne arasında uzunluk ilişkileri yorumlanır ve geçişlilik düşüncesinin gelişimine dikkat edilir.

M.1.3.1.2. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.

Birimler tekrarlı kullanılırken bir başlangıç noktası alınmasına, birimler arasında boşluk kalmamasına 

birimlerin üst üste gelmemesine ve hepsinin aynı doğrultuda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

M.1.3.1.3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak 

tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.


Yorumlar