10.Sınıf Coğrafya kazanım testleri, online test çöz

10.Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sitede 10. Sınıf Coğrafya kazanım testleri yayınlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Coğrafya dersi içeriğine koyduğu konuların her birinin öğrenciye kazandırmasını hedeflediği kazanımlar vardır. Kazanımların neler olduğu müfredat programlarında tek tek açıklanmaktadır. Öğretmenlerin konuları kazanımları öğretecek şekilde anlatmaları gerekir. Öğrencilerin kazanımları elde edip etmediği için uygulanan testlerle ortaya çıkarılır.

Yıl boyunca işlenecek ünitelerin kazanımlarının edinme düzeyini ölçmeye yarayan testlere kazanım testleri denir. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı kazanım kavram testlerinin yanında diğer testlerin de kazanımlar endeksli hazırlanması gerekir. Kazanımları hedefleyerek oluşturulan 10. Sınıf Coğrafya online test çöz faaliyetleri öğrencilerin sınavlara ve hayata hazırlanmasına yardımcıdır. Düzenli soru çözümü yapmak öğrencilerin testlerde başarılı olmasını sağlar.

10. Sınıf Coğrafya Test Çözümü

Coğrafya sözel bir derstir. Yerel saat, nem, yükseklik ve meridyen hesaplaması gibi az konularda sayısal işlemlere ihtiyaç duyulur. Coğrafya için bazı öğrenciler ezber gerektiğini düşünür. Oysaki ezberlemek konuların daha kısa sürede unutulmasına neden olur. Ezber yerine konuların pekiştirilmesi tercih edilmelidir. 10. Sınıf Coğrafya test çöz etkinliği konuların pekiştirilmesinde ciddi anlamda etkilidir.

Coğrafya dersi günü gününe çalışılması gereken bir derstir. Öğretmenin anlatımının ardından konunun tekrar edilmesi gerekir. Anlatımın üzerinden fazla zaman geçmeden tekrar yapılmalı. Bilgiler sıcakken yapılan tekrar daha faydalıdır. Tekrar sorularla pekiştirilmelidir. Bunun için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 10. Sınıf Coğrafya kazanım testleri çözülmelidir. Ardından diğer kaynaklardaki aynı konuyla ilgili test çözümlerine geçilmeli.

10. Sınıf Coğrafya TYT ve AYT

Üniversite sınavları iki aşamalıdır. Birinci aşama TYT, Temel Yeterlilik Testi’dir. İkinci aşama AYT, Alan Yeterlilik Testi’dir. TYT sınavında belirlen barajı geçemeyen AYT sınavına giremez. Yani TYT sınavını geçmek üniversite okumada önemli bir barajdır. TYT sınavında 120 soru vardır. Soruların 40 tanesi Sosyal Bilimler testidir. Bu test içinde 5 tane Coğrafya sorusu vardır.

AYT sınavında ise 6 tane Coğrafya sorusu gelecektir. Tek bir net binlerce öğrencinin önüne geçmeye nedendir. Tek sorunun bu kadar önemli olduğu sınavlarda Coğrafyadan gelecek 11 soru çok değerlidir. TYT ve AYT sınavlarında gelecek olan soruları çözmek için testlerle hazırlık yapmak gerekir. 9 ve 10.sınıf Coğrafya konuları ağırlıklı olarak TYT sınavında çıkar. Bundan dolayı alan gözetmeksizin her öğrenciye zorunlu ders olarak okutulur.

10. Sınıf Coğrafya Ders İçeriği

Coğrafya dersi, birçok dersle bağlantılıdır. Biyolojiyle yaşam alanları gibi konularla dirsek temasındayken sosyolojiyle nüfus dağılımı ve yoğunluğu konularında temas halindedir. Hesaplamalar konusunda Matematik işlem bilgisine ihtiyaç duyulur. Birçok dersle bağlantı içinde olan Coğrafya dersinin 10. Sınıf konuları şunlardır;

·         Dünya’nın Tektonik Oluşumu

·         Jeolojik Zamanlar

·         Türkiye’nin Tektonizması

·         Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri

·         İç Kuvvetler

·         Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri

·         Türkiye’de Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri

·         Türkiye’nin Dağları, Ovaları ve Platoları

·         Yeryüzündeki Su Kaynakları

·         Yeraltı Suları ve Kaynakları

·         Türkiye’nin Su Kaynakları

·         Yeryüzündeki Toprak Çeşitliliği

·         Toprağın Oluşum Süreci

·         Türkiye’deki Toprakların Dağılışı

·         Türkiye Topraklarının Kullanımı

·         Bitki Topluluklarının Sınıflandırılması ve Dağılışı

·         Türkiye’deki Bitki Toplulukları ve Dağılışı

·         Nüfus Özellikleri

·         Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi

·         Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Piramitleri

·         Türkiye Nüfusunun Dağılışı ve Yapısal Özellikleri

·         Dünyada ve Türkiye’de Göçler

·         Ekonomik Faaliyetler

·         Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri

·         Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı ve Etkileri

10. Sınıf Coğrafya Soru Çözümü Avantajları

Çok önemli ve yoğun konuların yer aldığı 10. Sınıf Coğrafyası hassas çalışmayı gerektirir. Her bir konu, unutulmaması için düzenli olarak tekrar edilmeli. 10. Sınıf Coğrafya kazanım testleri konuların unutulmasının önündeki en büyük engeldir. Her soruyla konu hatırlanır. Yapılamayan veya yanlış yapılan soruların konuları yeniden gözden geçirildiğinde konular hatırlanır. Yanlış ve boş sorular sayesinde eksik bilgiler telafi edilir.