10.Sınıf Felsefe Test Kitabı, Soru Çöz

10. Sınıf Felsefe Test Kitabı

Her öğrenci okul derslerinde başarılı olabilmek için 10. Sınıf Felsefe test kitabı içinde bulunan soruları çözmelidir. Felsefe insanı düşünmeye sevk eden bir derstir. Düşünmek ise insanı üretmeye yönlendirir. İnsanın var oluşundan hayatla ilgili gerçeklere varıncaya kadar her konuda düşünmektir. Alanın bilgi sahibi insanları felsefeyi yolda olma olarak açıklar. Bir yere varmadan devamlı yeni bilginin peşinden koşmaktır.

Bilgi edinmek için soru sormak gerekir. Sorulan soruların cevaplarını almak olayı sonlandırmaz. Yeni sorular sorar felsefeci. İnsan zihnini ve düşünme kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olur. Ülkemize düşünen insanlara ihtiyacı vardır. 10.sınıf sıralarında oturan her bir genç ülkemizin geleceğidir. Felsefe dersinde hayatı sorgulamayı ve düşünmeyi öğrenmelidirler. Öğrendikleri ülkemizin geleceği adına umut olacaktır.

10. Sınıf Felsefe Sorularını Çözmek

Her öğrencinin ailesine ve kendine karşı bazı sorumlulukları vardır. Sorumluluklarının başında temel eğitim hayatını başarıyla bitirmektir. Başarabilmek için okul derslerinin her birini önemsemelidir. Anadolu, fen, sosyal bilimler, imam hatip, Anadolu teknik, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin her birinde felsefe dersi verilir. 10.sınıfta haftalık 2 saat felsefe vardır. Her birey felsefeye dair temel bilgilere sahip olmalıdır.

En temel bilgileri içeren felsefe dersi sözel ağırlıklıdır. Kısmen ezber gerektiği düşünülebilir. Düz ezbercilik anlayışıyla hareket etmek doğru olmayacaktır. Edinilen bilgilerin zihne yerleştirilmesi gerekir. 10. Sınıf Felsefe soru çöz faaliyetleri ne kadar çok yapılırsa bilgiler o kadar çok yerleşir. Sadece ezber yaparak sınava girmek başarıyı getirmez. İnsan hafızası unutmaya meyillidir. Soru çözülerek bilgiler kavranır ve pekiştirilirse sonuç başarıyla neticelenir.

Üniversite Sınavlarında 10. Sınıf Felsefe Soruları

Ülkemizde üniversite sınavları iki aşamalı yapılmaktadır. Birinci aşama TYT yani Temel Yeterlilik Testi’dir. Bu teste bütün öğrenciler girer ve temel yeterlilikleri ölçülür. Yıllara göre değişmekle birlikte genellikle 9 ve 10.sınıf konularından sorular gelir. TYT, orta zorluğa sahiptir. TYT’de din dersi almak zorunda olmayanlar için 5 tane felsefe sorusu sorulur.

AYT yani Alan Yeterlilik Testi ikinci basamaktır. Her öğrenci kendi alanına uygun sınava girer. Sosyal Bilimler testinde 12 tane felsefe sorusu vardır. Din dersi zorunlu olmayanlar için ilaveten 6 tane daha felsefe sorusu sorulur. Sözel öğrencilerin yüksek puan alarak rakiplerini geride bırakabilmek için felsefe soruları doğru cevaplanmalıdır. 10. Sınıf Felsefe soru çöz etkinliğini fazla yapanlar üniversite sınavında sorulan soruları çok kolay bir şekilde çözmektedir.

10. Sınıf Felsefe Test Kitabı İçeriği

Okul derslerinde ve üniversite sınavında başarıyı artırmak için 10. Sınıf Felsefe test kitabı alınarak çözülmelidir. Lise hayatındaki her kademenin her dersi çok önemlidir. Hiçbir ders ihmal edilmeden çalışılmalıdır. Her yılın dersleri o yıl öğrenilir ve pekiştirilirse başarı elde edilir. Biriken dersleri çalışmak ve kavramak çok daha zordur. 10. Sınıf Felsefe dersinde toplam 10 ünite vardır. Ünite konuları;

·         Felsefeyi tanıma

·         Felsefe ile düşünme

·         Varlık felsefesi

·         Bilgi felsefesi

·         Bilim felsefesi

·         Ahlak felsefesi

·         Din felsefesi

·         Siyaset felsefesi

·         Sanat felsefesi

·         Felsefi okuma ve yazma

10 ünite iki dönemde işlenir. 9.sınıfta felsefe dersi yoktur. Bundan dolayı 10. Sınıf Felsefe dersiyle temel oluşturulur. Felsefenin anlamı açıklanarak düşüncenin özellikleri açıklanır.

10. Sınıf Felsefe Çalışmaları

Felsefe çalışırken ezber yapılmalı mıdır? Bu soruya kısmen evet cevabı verilebilir. Ezberlenen bilgilerin unutulmaması ve hafızaya yerleştirilmesi için bir şeyler yapılmalıdır. Bu konuda uygulanacak en etkili yöntem bol soru çözmektir. Çeşitli kaynaklar alınmalı ve felsefeye dair soruların hepsi çözülmelidir.

Kaynakları seçerken içeriğine dikkat edilmelidir. 10. Sınıf Felsefe test kitabı müfredat konularıyla örtüşmelidir. Bazı kaynaklar eski müfredatları baz almış olabilir. Eksik olmaması adına dikkat edilmelidir. Süre tutularak sorular çözülmelidir. Yanlış olan soruların doğru bilgisi edinilmelidir. Doğru bilgi öğrenilmeden asla geçilmemelidir.