10.Sınıf Matematik İkinci Dereceden Denklemler Testi

10.Sınıf Matematik dersi İkinci Dereceden Denklemler konusu ile ilgili hazırlanmış olan 36 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 36 Çözülme Sayısı : 923

İkinci Dereceden Denklemler Konusu Kazanımları

10.4. İkinci Dereceden Denklemler

10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, kökler toplamı, kökler çarpımı, diskriminant, karmaşık sayı, eşlenik

10.4.1.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin tarihsel gelişim sürecine ve bu süreçte rol alan Brahmagupta, Harezmî ve Abdulhamid İbn Türk’ün çalışmalarına yer verilir. 

10.4.1.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 

10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.

10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.


Yorumlar