10.Sınıf Matematik Katı Cisimler Testi

10.Sınıf Matematik dersi Katı Cisimler konusu ile ilgili hazırlanmış olan 21 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 21 Çözülme Sayısı : 990

Katı Cisimler Konusu Kazanımları

10.6.1. Katı Cisimler

Terimler ve Kavramlar: dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban alanı, yüzey alanı, yanal alan, hacim

10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

a) Üçgen, dörtgen ve altıgen dik prizma/piramit ile sınırlandırılır.

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.


Yorumlar