10.Sınıf Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Testi

10.Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti konusu ile ilgili hazırlanmış olan 52 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 52 Çözülme Sayısı : 5,714

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Konusu Kazanımları

 10.4.1.- Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar.

 10.4.2.- Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder.

 10.4.3.- Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder.

 10.4.4.- Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder


Yorumlar