10.Sınıf Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Testi

10.Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti konusu ile ilgili hazırlanmış olan 128 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 128 Çözülme Sayısı : 5,881

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Konusu Kazanımları

10.2.1.- 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.2.2.- Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder.

10.2.3.- Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.

10.2.4.- Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

10.2.5.- Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.

10.2.6.- Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir.


Yorumlar