10.Sınıf Tarih Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Testi

10.Sınıf Tarih dersi Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni konusu ile ilgili hazırlanmış olan 41 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 41 Çözülme Sayısı : 3,566

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Konusu Kazanımları

 10.7.1.- Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.

 10.7.2.- Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder

 10.7.3.- Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder.

 10.7.4.- Lonca Teşkilatı’nın Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder.

 10.7.5.- Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.


Yorumlar