10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Değerlendirme Soruları, Test Çöz

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Değerlendirme Soruları

Her konu bitiminde 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı değerlendirme soruları öğretmenler tarafından öğrencilere ödev olarak verilir. Konun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için sorulan sorulardır. Soruların mahiyeti konudan konuya değişmektedir. Fakat genel olarak ilk birkaç soru klasiktir. Öğrencilerin sorulara açıklayıcı şekilde cevap vermesi istenir.

Sorularda boşluk doldurmalar vardır. Boşluk doldurmalarda genellikle üst kısımda terimler verilir. Öğrencinin doğru terimi alıp boşluğa yerleştirmesi beklenir. Doğru yanlışlar ise en kolay sorulardır. Verilen bilgilerin doğruluğuna veya yanlışlığına göre D, Y harfinin konulması istenir. Soruda verilen bilgi doğru ise D, yanlış ise Y harfi konulur. Çoktan seçmeli sorulara daha fazla yer verilir. Bunun nedeni ülkemizdeki genel sınavların nerdeyse hepsinin çoktan seçmeli yapılmasıdır.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Çöz

Türk Edebiyatı dersinde, her Türk vatandaşının edinmesi gereken bilgilere yer verilir. Hikayenin ne demek olduğunu bilmeyen bir Türk vatandaşı olmamalıdır. Genel kültür olmasının yanı sıra okul ve üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olmak için de dersin öğrenilmesi şarttır. Günümüzde lise hayatına üniversite sınavına hazırlık aşaması olarak bakılmaktadır.

Üniversiteye hazırlık için öğrencilerin derste anlatılan konuları pekiştirmesi gerekir. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı test çöz faaliyetleri yakından takip edilmelidir. Her konunun anlatımı sonrasında soru çözümleri yapılmalıdır. Edebiyat dersi sözel bir derstir. Verilen bilgilerin çoğunluğu ezbere dayanır. Ezberlemek başarılı olmak için yeterli değildir. Ezberlenen bilgilerin hafızaya yerleşmesi için çok soru çözülmelidir. Soru çözme işleminin düzenli yapılması ve aksatılmaması gerekir.

10.Sınıf Edebiyat Dersi Müfredat Konuları

Ülkemizdeki okullarda verilecek dersler ve konuları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Hazırlanan kitaplardaki 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı değerlendirme soruları konulara göre belirlenmektedir. 10.sınıfta edebiyat dersi haftada 5 saattir. 10.sınıf Edebiyat dersi konuları ve tahmini ders saati sayısı;

·         Türk Edebiyatının tarihle ilişkisi, tarihi gelişmesi ve dönemlerin yer aldığı giriş konuları. Yaklaşık 15 ders saati

·         İkinci ünite: Hikaye. Yaklaşık 30 ders saati

·         Üçüncü ünite: Şiir. 30 ders saati

·         Dördüncü ünite: Destan – Efsane. 25 ders saati

·         Beşinci ünite: Roman. 30 ders saati

·         Altıncı ünite: Tiyatro. 20 ders saati

·         Yedinci ünite: Anı (Hatıra). 10 ders saati

·         Sekizinci ünite: Haber metni. 10 ders saati

·         Dokuzuncu ünite Gezi yazısız. 10 ders saati

Dokuz ünite iki döneme yayılarak anlatılmaktadır.

Konulara Uyumlu 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Çözümleri

Konuların bilinmesi kaynak seçiminde önemlidir. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı test çöz işlemlerine başlamadan önce konularla uyumuna bakılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, konularda değişiklik yapabilmektedir. Çok köklü değişimler olmasa da bazı değişimler söz konusu olmaktadır. Edebiyat gibi sözel derslerde başarılı olmak için çok soru çözmek şarttır. Konu anlatımından sonra soru çözülmeli.

Konuları uyumlu olmayan kaynaklarda soru sıkıntısı yaşanır. Soru çözümlerindeki bir diğer detay çözümlerinin olmasıdır. Teknolojinin gelişmesi bu konuda büyük imkan sunmaktadır. Karekod uygulaması sayesinde soruların doğru cevabı ve nedenine anında ulaşılır. Böylece boş bırakılan veya yanlış yapılan soruların doğrusu anından öğrenilir. Soru çözümlerinde yanlış ve boş soruların doğrularının öğrenilmesi daha çok kazandırmaktadır.

10.Sınıf Edebiyat Değerlendirme Sorularının Kapsamı

Milli Eğitim Bakanlığı, konuları belirlerken kazanımlarını da belirlemektedir. Yani her bir konunun öğrenciye kazandıracağı kazanımlar vardır. Kazanımlar dikkate alınarak anlatım yapılmalıdır. Anlatım ardından yapılacak olan değerlendirme sorularının da kazanımları kapsaması gerekir. Faydalı olacak soruların kapsamında şunlar olmalıdır;

·         10.sınıf öğrencilerinin düzeyinde olmalıdır

·         Soruların içerikleri kazanımlara göre hazırlanmalıdır.

·         Öğrencilerin bilgi düzeyini ölçerken aynı zamanda yeni bilgiler de öğretmelidir.

Edebiyat dersinde başarılı olmak için düzenli çalışmayı ihmal etmemek birinci şarttır. Zaten biliyorum diye 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı değerlendirme soruları es geçilmemeli. Bilinen konular dahi olsa her bir soru itinayla yapılmalıdır.