11.Sınıf Coğrafya Test Çözmenin Avantajları Nelerdir, Soru Çöz

11. Sınıf Coğrafya Test Çözmenin Avantajları Nelerdir?

Sözel ve eşit ağırlık öğrencileri 11. Sınıf Coğrafya test çözmenin avantajları nelerdir sorusunun cevabıyla en çok ilgilenenlerdir. Zorunlu coğrafya dersi sayısal alanını seçen öğrenciler tarafından da alınır. 11.sınıftaki coğrafya dersi seçmelidir. Sözel ve eşit ağırlık alanını seçenlerin görmesi gereken bir derstir. Dil öğrencilerinin büyük bir kısmı sözel sınavlara da girdiği için diller de seçebilir.

11. sınıf coğrafya konuları AYT sınavında çıkmaktadır. Konuların bir kısmı nispeten TYT sınavında da çıkmaktadır. Üniversite ve okul sınavlarında başarılı olmak isteyenler 11. Sınıf Coğrafya soru çöz etkinliğini sıklıkla yapmalıdır. Sözel bir ders olması ezberlenecek konuların fazla olduğunu gösterir. Ezber yapmak yerine çok soru çözmek çok daha fazla etkili olacaktır.

11. Sınıf Coğrafya Dersi Çalışma Sistemi

Coğrafya dersinde ülkemizin ve dünyanın iklim çeşitleri, bölgeleri, ülkeleri, nüfus yoğunluğu endeksli konular anlatılır. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için haritalar ve çeşitli görseller kullanılır. Görseller olmadan coğrafya dersinin anlaşılması biraz zordur. Okulda yapılan anlatımların daha iyi yerleşmesi için kesinlikle evde tekrar yapılmalıdır. Evde yapılacak tekrar iki türlüdür. Konunun okunarak ve ezberlenmesi gereken yerlerin ezberlenmesiyle tekrar yapılır.

İkinci tekrar çeşidi ise 11. Sınıf Coğrafya soru çöz faaliyetlerinin yapılmasıdır. Konu bitiminde çözülen sorular tekrar özelliği taşır. Çünkü her soruyla birlikte konun o kısmı hatırlanır. Soru çözümü konuların tekrarı ve pekiştirilmesi için en doğru yoldur. Sorular içindeki yanlış cevap verilenler veya boş bırakılanlar asla ihmal edilmemeli. Doğru cevap öğrenilmelidir. Doğru cevabın öğrenilmesi ek yeni bir bilgi demektir.

11. Sınıf Coğrafya Soru Çözümü Başarı İlişkisi

Eşit ağırlık ve sözel alanlarından güzel bir bölüm kazanmak için coğrafya dersine sıkı çalışılmalıdır. Coğrafya, bazı öğrenciler tarafından ihmal edilir. İhmal edilmeyerek çalışıldığında üniversite sınavında yüksek puan alımını olumlu yönde etkiler. 11. Sınıf Coğrafya test çözmenin avantajları nelerdir sorusunun cevabını yüksek puanlarla istediği yere yerleşen üniversiteliler vermektedir.

Coğrafya gibi sözel derslerde ezberler kodlanarak yapılırsa daha akılda kalıcı olur. Kodlanan bilgilerin belli aralıklarla tekrar edilmesi gerekir. Yoksa unutulur. Ders tekrarı yaparken yazmak da başarıyı artıran unsurlardandır. Konularla ilgili farklı kaynaklardan sorular çözülmelidir. Bütün sorularının doğru yapıldığı konularla ilgili farklı kaynaklar bulunmalıdır. Kaynaklardaki farklı soru tarzlarını görmek sınavlarda kolaylık sağlayacaktır. Her soru öğrenciye yeni bir şey öğretir veya konu tekrarı yaptırır.

11.Sınıf Seçmeli Coğrafya Konuları

11.sınıfta alınan seçmeli coğrafya dersi haftada iki saat verilmektedir. 2 saatlik derste 5 ünitenin işlenmesi gerekmektedir. 5 ünite iki döneme yerleştirilerek anlatılır. 11. sınıf coğrafya dersinin 1.dönem konuları;

Ø  Biyo çeşitlilik

Ø  Madde döngüleri ve enerji akışı

Ø  Su ekosistemleri

Ø  Nüfus politikaları

Ø  Türkiye’nin nüfus politikaları

Ø  Türkiye’nin nüfus projeksiyonları

Ø  Şehirlerin fonksiyonel özellikleri ve etki alanları

Ø  Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonel özellikleri ve kır yerleşme tipler

Ø  Doğal ve beşeri unsurların üretim, dağıtım ve tüketim üzerindeki etkisi

Ø  Doğal kaynaklar

Ø  Türkiye’deki doğal kaynaklar

Ø  Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları

Ø  Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı

Ø  Türkiye’de tarım, hayvancılık ve ormancılık

2.dönem konuları ise şunlardır;

Ø  Türkiye’de madenler ve enerji kaynakları

Ø  Türkiye’de sanayi

Ø  İlk kültür merkezleri

Ø  Medeniyetlerin merkezi Türkiye

Ø  Kültür bölgeleri ve Türk kültürü

Ø  Küresel ticaret ile hammadde, üretim ve pazar ilişkisi

Ø  Turizm faaliyetlerinin ülkeler arası etkileşimde rolü

Ø  Ülkelerin sanayileşme süreçleri, tarım-ekonomi ilişkisi

Ø  Bölgesel ve küresel örgütler

Ø  Çevre sorunlarının oluşum sebepleri

Ø  Doğal kaynak kullanımı ve çevresel etkileri

Ø  Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaların çevre üzerindeki etkileri

Ø  Atıklardan korunma yöntemleri

Ø  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Ø  Geri dönüşüm

Konular dikkate alınarak hazırlanan kaynaklardaki soruların çözümüyle 11. Sınıf Coğrafya test çözmenin avantajları nelerdir? Sorusunun cevabı yaşanarak gösterilebilir.