11.Sınıf Dil ve Anlatım Test Çözmenin Önemi Nedir

11. Sınıf Dil ve Anlatım Test Çözmenin Önemi Nedir?

Okul ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler 11. Sınıf Dil ve Anlatım test çözmenin önemi nedir? Diye sormaktadır. Liselerde 2016 – 2017 eğitim öğretim yılına kadar dil ve anlatım ile edebiyat iki ayrı ders olarak verilmekteydi. 2015 yılı Temmuz ayında alınan kararla iki ders birleştirildi. Günümüzde iki dersin birleşimi Türk dili ve edebiyatı olarak verilmektedir. 9. sınıflardan başlayarak yeni derse kademeli geçiş sağlandı.

11. sınıflarda anlatılan dil ve anlatım konuları daha çok eski görülen konuların uygulaması gibidir. 9 ve 10.sınıfta çeşitli konular işlenmiştir. 11.sınıfta ise bu konuların metinler üzerinde uygulamaları yapılmaktadır. Aslında konular çok kolaydır. Genel olarak öğrencilerin eskiden kalan bilgileri vardır. Eski bilgiler üzerine yenileri eklenerek ilerlenir. Konu bakımından kolay olmasına rağmen öğrenciler uygulama kısmında zorlanmaktadır.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi İşlenişi

11.sınıfa gelmiş öğrenciler artık liseyi bitirme adımlarını atmak üzeredir. Doğal olarak öğrendikleri bilgileri metinler üzerinde uygulayabilecek yetkinliktedirler. 11. Sınıf Dil ve Anlatım ders testleri genel olarak bu uygulamalar üzerine hazırlanır. Dil ve anlatım konuları anlatılırken öğretmenler bütün öğrencilerin aktif olmasını ister. Uygulamaların yapılması çok zor değildir. Zaten öğretmenler ders içerisinden neyin nasıl yapılması gerektiğini anlatır.

Evine giden öğrencilerin konuları tekrar etmesi birinci görevleridir. Tekrarın ardından konuların unutulmaması için soru çözümüne geçilmesi gerekir. Farklı kaynakların ders testleri edinilerek soru çözümü yapılmalıdır. Yapılamayan sorular mutlaka sorulmalı ve doğrusu öğrenilmelidir. Boş veya yanlış yapılan soruların cevap mercii; en doğru cevabı verecek olan öğretmenler olmalıdır.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi ve Başarı

Öğrencilerin bazı şeyleri yapmaya başlayabilmesi için neden, nasıl, niçin gibi sorularına cevap almaları gerekir. Aslında her öğrenci çalışmakla sorumludur. Fakat bazılarının sorumluluklarını yerine getirebilmeleri alacakları ikna edici cevaplara bağlıdır. 11. Sınıf Dil ve Anlatım test çözmenin önemi nedir? Sorularına onları tatmin edici cevap verilmelidir. Her insan hayatta başarılı olmak ister. Başarının yolları biraz engebeli olabilir. Engebeyi aşmak için farklı çalışma stilleri denenmelidir.

Konuları düzenli olarak tekrar ediyorum ama dil ve anlatım sorularını çözemiyorum diyen bir öğrencinin yeni bir yol denemesi gerekir. Şimdi ifade edeceğimiz yol büyün öğrencilerin başarı sırrıdır. Sadece düz tekrar test sınavlarında başarıyı getirmez.  Düzenli ve aksatılmadan çözülen sorular başarının sırrındaki yoldur.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersinin Konuları

Soru çözmek konuların pekişmesinde çok etkilidir. 11. Sınıf Dil ve Anlatım ders testleri çözümleri konu tekrarı yapmayı da sağlayacaktır. Piyasada çok çeşitli kaynakların testleri ve soru bankaları vardır. Kaynak seçiminde konulara dikkat edilmelidir. Malum 2015 yılında iki dersin birleştirilmesiyle birlikte konu dağılımları değişti. Yeni sisteme göre 11. sınıf dil ve anlatım konuları şunlardır;

·         Metinlerin sınıflandırılması

·         Öğretici metinler (Otobiyografi, Mektup, Günlük veya Günce, Anı veya Hatıra, Haber Yazıları, Biyografi veya Hayat Hikâyesi, Gezi Yazısı veya Seyahatname, Eleştiri veya Tenkit, Sohbet veya Söyleşi, Fıkra, Deneme, Makale)

·         Sözlü Anlatım(Röportaj, Mülakat veya Görüşme, Söylev veya Hitabet- Nutuk)

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Test İçerikleri

Okulda başarıyı elde etmek ve üniversite sınavında güzel bir yere yerleşmek için çok çalışmak gerekir. Dil ve anlatım konuları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanlarını ilgilendirmektedir. Temel Yeterlilik Testi sorularında yer almaktadır. TYT sınavına bütün öğrenciler girmek zorunda olduğundan dolayı sıkı çalışılmalıdır. Soru çözümü başarıyı olumlu etkiler. Bundan dolayı test seçimlerine dikkat edilmelidir.

Kaliteli sorulardan oluşan testler tercih edilmelidir. 11. Sınıf Dil ve Anlatım test çözmenin önemi nedir? Sorusunu soran öğrencilere düzenli olarak soru çözdürülmeli. Belli bir süre test çözümüne devam edilmeli. Sonucu kendilerinin fark etmeleri sağlanmalıdır. Her soru öğrencilere yeni bilgiler edindirecek ve başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır.