11.Sınıf Felsefe Dersinin Önemi

11. Sınıf Felsefe Dersinin Önemi

Öğrencileri düşünmeye sevk eden konular içermesi 11. Sınıf Felsefe dersinin önemi ve ehemmiyetini artırmaktadır. Felsefe, ilk olarak lise hayatında karşımıza çıkan bir derstir. İlk ve ortaokulda felsefe dersinin anlamını içeren konular vardır. Fakat bütün konularıyla, detaylı bir şekilde lise eğitiminde verilmektedir. Felsefe, insanların düşünmesini ister. Hep yola olmayı amaçlar. Felsefecinin amacı hedefe varmak değildir. Sorular sorarak sorgulamak ve düşünmektir.

Düşünmek, düşünerek hareket etmek gençlere öğretilmesi gereken en önemli hususlardandır. Felsefe dersini alan öğrenciler düşünmenin önemini idrak edecekler. Düşünen filozofların düşünceleri onlara yepyeni ufuklar açacaktır. Üniversite sınavına hazırlananlar ise 11. Sınıf Felsefe test çöz etkinliğini sıklıkla yapmak zorundadır. Eşit ağırlık ve özellikle sözel alandan sınava girenler felsefeye önem vermektedir.

Üniversite ve 11. Sınıf Felsefe Dersi Testleri

Ülkemizde üniversiteye giriş sınavlarında farklı sistemler uygulanmaktadır. Yıldan yıla sistem değişikliği olabilmektedir. Yeni sistemde üniversiteye giriş sınavı iki basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamak olup her öğrencinin girmesi gereken TYT’dir. Temel Yeterlilik Testi, öğrencilerin temel bilgi düzeylerini ölçer. TYT’den barajı aşamayanlar ikinci basamağa giremez. TYT sınavında din dersi almak zorunda olmayanlar için felsefe soruları yer alır.

Din dersi zorunlu olanlar din sorularını yapar. Din dersini almak zorunda olmayanlar 11. Sınıf Felsefe test çöz faaliyetleri yaparak TYT ve AYT sınavına hazırlık yapmalıdır. İkinci basamak sınavı; AYT’dir. Alan Yeterlilik Testi’nde sözel öğrenciler için felsefe soruları vardır. Sözel alandan tercih yapacakların felsefe testini yapması şarttır.

11. Sınıf Felsefe Dersi Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğünde konularda değişiklik yapabilmektedir. 11. Sınıf Felsefe dersinin önemi üzerine konular biraz yoğunlaştırılmıştır. Müfredat konuları iki döneme ayrılmaktadır. Buna göre 1.dönem konuları şunlardır;

·         MÖ 6. yy - MS 2. yy felsefesi

·         Felsefenin ortaya çıkışı

·         MÖ 6. yy - MS 2. yy felsefesinin karakteristik özellikleri

·         MÖ 6. yy - MS 2. yy filozoflarının felsefi görüşleri

·         MS 2. yy - MS 15. yy felsefesi

·         MS 2. yy - MS 15. yy felsefesini hazırlayan düşünce ortamı

·         MS 2. yy - MS 15. yyfelsefesinin karakteristik özellikleri

·         MS 2. yy - MS 15. yyfilozoflarının felsefi görüşleri

İkinci dönem konuları;

·         15. yy - 17. yyfelsefesi

·         15. yy - 17. yyfelsefesini hazırlayan düşünce ortamı

·         15. yy - 17. yyfilozoflarının felsefi görüşleri

·         18. yy - 19. yyfelsefesi

·         15. yy - 17. yy felsefesinin 18. yy -19. yy felsefesi üzerindeki etkileri

·         18. yy -19. yy felsefesinin karakteristik özellikleri

·         18. yy -19. yy filozoflarının felsefi görüşleri

·         20. yy Felsefesi

·         18. yy -19. yy felsefesinin 20. yy felsefi akımları üzerindeki etkileri

·         20. yy felsefesinin karakteristik özellikleri

·         20. yy filozoflarının felsefi görüşleri

·         20. yy felsefesi örnek düşünce ve argümanlar

11. Sınıf Felsefe Testlerinin İçeriği

Daha önceleri verilen felsefe dersi tekti. Fakat yenilenen müfredat programıyla beraber iki ayrı felsefe dersi verilmeye başlandı. 10.sınıfta ve 11.sınıfta verilen derslerle konular daha detaylıca anlatılmaktadır. TYT sınavında çıkan soruların hepsi 11. Sınıf Felsefe dersinden gelmektedir. Yani yapılan sınavlarda genel olarak böyle oldu. Yeni yılda yapılacak sınavda 10.sınıf konuların olup olmayacağı yetkililerin bileceği iştir.

Okul ve üniversite sınavına hazırlanmak için test arayışında olanlar seçimlerini dikkatli yapmalıdır. Değişen müfredat konuları farklı filozofları içermektedir. Yani testlerin yeni müfredata uygun olması şarttır. Yeni filozoflara yer verilmemişse eksik kalacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kazanımlara yönelik soruların olması ise ayrıca önemlidir. Üniversite sınavlarında başarılı olmak için 11. Sınıf Felsefe dersinin önemi fazladır. Tek bir sorunun binlerce kişiyi geçmeye neden olduğu göz önünde bulundurularak çalışılmalıdır.