11.Sınıf Kimya Tekrar Testler

11. Sınıf Kimya Tekrar Testleri

Üniversite sınavına hazırlanan sayısal öğrencileri için 11.Sınıf Kimya tekrar testleri çok önemlidir. Testler, konuların tekrar edilmesini sağlar. Konu bazlı olarak hazırlanırlar. Konu sorularını daha hızlı ve seri çözmek isteyenler tekrar testlerine başvururlar. 11.sınıf kimya, sayısal alanı seçenlerin gördüğü derstir. 9.sınıfta görülen kimya daha temel konuları içerir. 11.Sınıf Kimya dersinin üniteleri üniversite sınavında çıkacak ana konuları kapsar.

Kimyanın bazı konuları sözel ağırlıklı olsa da genellikle problem çözmeye dayalıdır. Yorum katılarak soru çözümleri yapılır. Öğrencilerin konuları anlayabilmesi için görsel öğelere ihtiyaçları vardır. Konuların öğrenilmesi için deneyler yapılır. Deneyler ve görseller öğrenmeyi kolaylaştırmak içindir. Pekiştirmek için 11. Sınıf Kimya ders testleri kullanılır. Soru çözümü konunun hafızaya daha sağlam yerleşmesine yardımcı olur.

11. Sınıf Kimya Ders Testleri

Her ders öğrenciler için önemlidir. Bazı dersler seçilen alana göre daha fazla değer kazanır. Kimya dersi, sayısal alandan üniversite sınavına girecekler için daha değerlidir. Sayısal öğrencisi 9, 10, 11 ve 12.sınıfta kimya dersi görür. Okul derslerinde başarılı olmak ve üniversite sınavında soru kaçırmamak için her yılın kimya dersi konuları eksiksiz olmalıdır. Konu eksiği kaldığında birbiriyle bağlantılı olan yeni konuları öğrenmek daha zor olacaktır.

Her dersin işlenişi farklılık gösterebilir. Kimya dersinde sözel anlatım yeterli değildir. Teorik bilgilerin anlaşılması için animasyonlar ve deneyler kullanılır. Kimya laboratuvarında yapılan deneyler konunun çocukların hafızasında kalmasına yardımcı olur. 11. Sınıf Kimya deneme çöz faaliyetleri okul ve üniversite sınavlarına hazırlık adına önemli bir yere sahiptir.

11. Sınıf Kimya Dersi Konuları

Akıllı tahta gibi teknolojilerin gelişmesi kimya dersinin anlatımını daha kolaylaştırmıştır. Konu anlatımından sonra ekrana yansıtılan 11. Sınıf Kimya tekrar testleri pratik bir şekilde çözülmektedir. Çözümler sorunun üzerinde yapılabildiğinden öğrencilerin kavraması kolaylaştırılır. Eski sistemde soruların tahtaya yazımı zaman alırdı.

Soruyu yazmakla vakit kaybetmeyen öğretmenler daha çok soruyu çözebilmektedir. Öğrencilerin daha fazla soruyla muhatap olması anlamına gelir. 11. Sınıf Kimya ders testleri müfredat konularına göre hazırlanır. 11.Sınıf Kimya konuları şunlardır;

·         Modern atom teorisi

·         Atomun kuantum modeli

·         Periyodik sistem ve elektron dizilimleri

·         Periyodik özellikler

·         Elementleri tanıyalım

·         Yükseltgenme basamakları

·         Gazlar

·         Gazların özellikleri ve gaz yasaları

·         İdeal gaz yasası

·         Gazlarda kinetik teori

·         Gaz karışımları

·         Gerçek gazlar

·         Sıvı çözeltiler ve çözünürlük

·         Çözücü çözünen etkileşimleri

·         Derişim birimleri

·         Koligatif özellikler

·         Çözünürlük

·         Çözünürlüğe etki eden faktörler

·         Kimyasal tepkimelerde enerji

·         Tepkimelerde ısı değişimi

·         Oluşum entalpisi

·         Bağ enerjileri

·         Tepkime ısılarının toplanabilirliği

·         Kimyasal tepkimelerde hız

·         Tepkime hızları

·         Tepkime hızını etkileyen faktörler

·         Kimyasal tepkimelerde denge

·         Kimyasal denge

·         Dengeyi etkileyen faktörler

·         Sulu çözelti dengeleri

11. Sınıf Kimya Tekrar Testlerinin Kullanımı

Kimya, üniversite sınavında yer alan önemli derslerdendir. Yüksek puan almak isteyenler 11. Sınıf Kimya deneme çöz etkinliğiyle çok soru görmelidir. Derste başarıyı yakalamak için kavramların, formüllerin ve terimlerin çok iyi kavranması gerekir. Sözel olarak yapılan tekrarlar çok daha çabuk unutulur. Bundan dolayı konu tekrarları yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı notlar çıkarıldığında hem göz hem zihin göreceğinden hafızaya daha kolay yerleşir. Denemeler ve testler konu tekrarında çok etkilidir. Ünite bitimlerinde konuları içeren testler çözülmelidir.

Ünite testlerinde kolaydan zora doğru gidilmelidir. Kolay sorularda genellikle konuların temel bilgilerine yer verilir. Zor sorularda ise birbiriyle bağlantılı konuların aynı anda kullanılması gerekir. Kolay soruları çözen öğrencinin kendine güveni gelecektir. Güven duygusu daha çok çalışmasını tetikleyecektir. 12. Sınıfa geçiş yazında 11. Sınıf Kimya tekrar testleri çok çözülmelidir. Böylece konular unutulmadan 12. Sınıfa geçiş yapılır. 12.snıf konularında 11.sınıftakilerle bağlantılı olanlar vardır. Üzerine ekleyebilmek için 11. Sınıf konuları tam olmalıdır. Ayrıca AYT sınavındaki Kimya soruları daha çok 11 ve 12. Sınıf ağırlıklıdır.