11.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Doğrunun Analitik İncelemesi Testi

11.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Doğrunun Analitik İncelemesi konusu ile ilgili hazırlanmış olan 135 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 135 Çözülme Sayısı : 1,105

Doğrunun Analitik İncelemesi Konusu Kazanımları

11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi

Terimler ve Kavramlar: analitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, doğrunun eğimi, eğim açısı, iki doğrunun paralelliği, iki doğrunun dikliği


11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.

11.2.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.

11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

11.2.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.


Yorumlar