11.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar Testi

11.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar konusu ile ilgili hazırlanmış olan 12 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 12 Çözülme Sayısı : 1,607

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar Konusu Kazanımları

11.3.1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

Terimler ve Kavramlar: ortalama değişim hızı

11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

a) Grafiğin x ve y eksenlerini kestiği noktalar; fonksiyonun pozitif, negatif, artan ve azalan olduğu aralıklar; fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri ve bunların (verilen durum bağlamında) anlamları grafik üzerinden açıklanır.

b) Cebirsel ifade, grafik veya tablo ile verilen bir fonksiyonun belli bir aralıktaki ortalama değişim hızı hesaplanır.

c) Fonksiyonun grafiği bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla çizilir ve yorumlanır.


Yorumlar