11.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Olasılık Testi

11.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Olasılık konusu ile ilgili hazırlanmış olan 24 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 24 Çözülme Sayısı : 1,379

Olasılık Konusu Kazanımları

11.7. Olasılık

11.7.1. Koşullu Olasılık

Terimler ve Kavramlar: koşullu olasılık, bağımlı olay, bağımsız olay, bileşik olay

Sembol ve Gösterimler: P(A|B), P(A∩B), P(AUB)


11.7.1.1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.

a) Olasılık konusunun tarihsel gelişim sürecinden bahsedilir.

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.


11.7.1.2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.


11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

a) Ağaç şemasından yararlanılır.

b) En fazla üç aşamalı olaylardan seçim yapılır.

c) “ve, veya” bağlaçları ile oluşturulan olayların olasılıkları hesaplatılır.

ç) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.


11.7.2. Deneysel ve Teorik Olasılık

Terimler ve Kavramlar: deneysel olasılık, teorik olasılık


11.7.2.1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.


Yorumlar