11.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Trigonometrik Fonksiyonlar Testi

11.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Trigonometrik Fonksiyonlar konusu ile ilgili hazırlanmış olan 106 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 106 Çözülme Sayısı : 2,341

Trigonometrik Fonksiyonlar Konusu Kazanımları

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar

Terimler ve Kavramlar: trigonometrik fonksiyon, periyot, periyodik fonksiyon

Sembol ve Gösterimler: sinx, cosx, tanx, cotx, cosecx, secx, arcsinx, arccosx, arctanx

11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 

11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 

11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.

11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.


Yorumlar