11.Sınıf Psikoloji deneme çöz

11. Sınıf Psikoloji deneme çöz

Alan Yeterlilik Testi’ne sözel alandan girecek olanlar 11. Sınıf Psikoloji deneme çöz faaliyetlerini sıkı tutmalıdır. Ülkemizde üniversite sınavı iki aşamalı yapılmaktadır. Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi. TYT yapılan ilk sınavdır. AYT ikinci aşamadır. TYT sınavında başarılı olanların AYT sınav sonuçları hesaplanır. TYT sınavında öğrencilerin temel bilgileri ölçülür. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil ayrımı yapılmaksızın herkes aynı sınava girer.

AYT sınavında ise her öğrenci kendi alanına uygun sınavın testlerini yapar. Alan Yeterlilik Sınavı’nda 12 sorudan oluşan felsefe gurubu testi vardır. Bu test içinde psikoloji dersinden de sorular bulunur. Üniversite sınavında tek bir sorunun fazla yapılması binlerce insanı geride bırakmak anlamına gelir. Bir sorunun bile önemli olması 11. Sınıf Psikoloji soru çöz etkinliğine öğrencilerin daha fazla önem vermesini sağlar.

11. Sınıf Psikoloji Dersi Soru Çözme

Sözel dersler genel olarak ezbere dayanır. Ezberlenen konuların unutulmaması için pekiştirilmesi şarttır. Pekiştirilmeden sadece ezberlenen konuların ömrü uzun olmaz. 11. Sınıf Psikoloji soru çöz ile öğrenilen konular pekiştirilir. Hafızada uzun süre kalıcı hale getirilir. Psikoloji dersini sözel öğrenciler ve eşit ağırlık öğrencileri alır. Öğrencilerin en büyük hatası zamanında çalışmamaktır. İhmal edilen konular birikir.

Üst üste gelen konular ve dersler 12.sınıfın daha gergin ve stresli geçmesine neden olur. Üniversiteye hazırlıkta gerginlik ve stres öğrenmeyi yavaşlatır. Rahat ve sistemli çalışma başarıyı getirir. Psikoloji dersi genel olarak kolaydır. 12.sınıfa psikolojiden eksiği olmadan geçen öğrenci 1-0 önde başlar. Önde başlayabilmek için okula işlenen konuların tekrarı yapılmalı. Tekrar için 11. Sınıf Psikoloji deneme çöz faaliyetleri aracılığıyla çok soru çözülmelidir.

11. Sınıf Psikoloji Dersi

Psikoloji, psyche ve logos kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Psyche, zihin, nefes ve ruh anlamındadır. Logos, bilgi, düzenli söz anlamındadır. Genel olarak psikoloji, ruh bilgisi olarak bilinir. Bir bilim dalıdır. Organizmaların davranışlarını inceler. Pozitif bilim dalları arasında yer alan psikoloji öncelikle insanların davranışlarını incelemektedir. İnsan nedir? Ve benzeri sorulara cevap arar.

İnsan çok bilinmeyen bir varlıktır. Tanıdığımızı zannettiğimiz insanların dahi bilmediğimiz yanları vardır. İnsan hakkında bilinenler bilinmeyenler yanında çok az kalır. İnsanı farklı açılardan inceleyen farklı bilim dalları da vardır. Psikoloji, insan davranışlarının nasılını, nedenini ve niçin sorularını araştırır. Elde edilen bilgiler insanın çevresiyle uyumunu sağlar. 11.sınıfta görülen psikoloji dersinde bilimin temel kavramları ve bilgileri verilir.

11. Sınıf Psikoloji Konuları

Diğer derslerde olduğu gibi Psikoloji dersinin konuları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 11. Sınıf Psikoloji dersi ünite konuları;

·         Psikoloji bilimini tanıyalım

·         Psikolojinin temel süreçleri

·         Öğrenme, Bellek, Düşünme

·         Ruh Sağlığının Temelleri

4 ünitede toplanan konular iki dönemde anlatılmaktadır. İki döneme yayılan konuları çalışmak çok daha kolaydır. Konularda Milli Eğitim Bakanlığı bazen değişiklik yapabilmektedir. Yapılan değişiklikler yakından takip edilmelidir. Test ve deneme seçimlerinde konular baz alınmalıdır. Eski konuların yer aldığı testlerin sınavlar için faydası olmayacaktır.

Derste verilen konular lise seviyesinde anlatılmaktadır. Ders içerikleri öğrencilerin kazanımları dikkate alınarak belirlenir. Dersin işlenişinde kavram ve terimlerin tanımları yapılır. Konuların açıklanmasında örnekleme yöntemi tercih edilir.

11. Sınıf Psikoloji Soru İçeriği

11 ve 12. sınıf, liseliler için üniversiteye hazırlık çalışmalarının yoğun olduğu yıllardır. Okul ve ders başarısının yanında üniversite sınavına hazırlık için çalışılır. Çalışmaların belli bir program çerçevesinde ilerlemesine dikkat edilmelidir. Psikoloji dersinde başarılı olmak için evde tekrar ve soru çözümüne çok önem verilmelidir. Belli aralıklarla denemeler yapılmalıdır.

Denemelerin 11.sınıf öğrencilerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Kolay denemelerden başlanılması motivasyonu olumlu etkiler. Kolay 11. Sınıf Psikoloji deneme çöz etkinliği öğrencinin temel bilgilerini pekiştirir. Temel bilgiler sağlam olduğunda zor soruların çözümü kolaylaşır.