11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Çöz

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Çöz

Sözel ve eşit ağırlık öğrencileri 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı soru çöz faaliyetlerine önem vermelidir. Türk Dili ve Edebiyatı, sözel ve eşit ağırlık öğrencileri için en önemli derstir. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konularına AYT sınavında yer verilir. Alan Yeterlilik Testi’nde Türk dili ve edebiyatı dersinden 24 tane soru gelmektedir. 24 sorunun hepsi 11.sınıf konularından gelmez. 12. sınıf konuları da vardır.

Türk dili ve edebiyatından daha fazla net yapılarak daha yüksek puan almak için düzenli çalışılmalıdır. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı test çöz etkinliği planlı ve sistemli yapıldığında daha faydalı olacaktır. Öğrenciler kendilerine bir çizelge çıkarabilirler. Çizelgenin satırlarında 11.sınıf konularına yer verilmeli. Dikey sütunlarında ise kaynaklar ve test sayıları bulunabilir. Konuyla ilgili hangi kaynaktan kaç test çözülürse çizelgede işaretlenir.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test İçeriği

Test olarak yapılan sınavlara hazırlanmak için bol soru çözülmelidir. 11.sınıfa gelen bir öğrenci artık üniversite sınavına hazırlık yapmaya başlamalıdır. 9 ve 10.sınıflar bir geçiş dönemidir. Fakat 11.sınıf artık sistemli ve programlı çalışmanın yapılması gereken yıldır. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı test çöz etkinliğinin artırılması ve planlı bir şekilde yapılması gerekir. Ülkemizde çok sayıda yayınevi test hazırlamaktadır. Testler arasından doğru tercihler yapılmalıdır. Testler arasından seçim yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

·         Yeni müfredat programı konularına göre hazırlanmış olmalıdır.

·         Sorular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kazanımlarına uygun olmalıdır.

·         Testler 11.sınıf öğrencilerinin seviyesine göre hazırlanmalıdır.

·         Konulara göre ve kolaydan zora doğru hazırlanmış olmalıdır.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde çeşitli dönemlere yer verilir. Dönemlerdeki yazarları ve şairleri ezberlemek kolay değildir. Sözel derslerin en büyük çıkmazı ezberdir. Sadece ezber yaparak dersi başaracağını düşünmek yanlıştır. Konunun kalıcılığını sağlamak için kavram haritaları, notlar ve görseller kullanılabilir. En etkili olan yöntem soru çözmektir. Sorular konu tekrarları yapıldıktan sonraya bırakılmalıdır. Konu bilgisi alınmadan soru çözümü yapmak sadece bir işkencedir. Öncelikle çalışılması gereken 11.sınıf edebiyat konuları şunlardır;

·         Edebiyat ve toplum ilişkisi

·         Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi

·         Cumhuriyet döneminde (1923 ile 1944) hikaye

·         Tazminat döneminde şiir

·         Servet-i Fünun şiiri

·         Saf şiir anlayışına bağlı şiir

·         Milli edebiyat döneminde şiir

·         Türk dünyası edebiyatında şiir

·         Bilimsel makale

·         Edebi makale

·         Cumhuriyet öncesi dönemde ve Cumhuriyet döneminde sohbet

·         Cumhuriyet öncesi dönemde ve Cumhuriyet döneminde fıkra

·         Cumhuriyet dönemi (1923 ile 1950 arası) romanı

·         Cumhuriyet dönemi (1950 ile 1980 arası) romanı

·         Dünya edebiyatında roman

·         Cumhuriyet döneminde (1923 ile 1950 arası) tiyatro

·         Cumhuriyet dönemi (1950 ile 1980 arası) tiyatro

·         Dünya edebiyatında tiyatro

·         Cumhuriyet döneminde eleştiri

·         Cumhuriyet öncesi dönemde eleştiri

·         Cumhuriyet öncesi dönemde mülakat

·         Cumhuriyet döneminde röportaj

Konular iki dönemde anlatıldığı için çalışmak ve pekiştirmek için yeterli zaman bulunmaktadır.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri

Ülkemizde üniversiteye giriş sınavla yapılmaktadır. Yapılan iki aşamalı sınavdan alınan puanlarla üniversitelere yerleşilir. Üniversite eğitimi almak isteyenler lise derslerine çok sıkı çalışmalıdır. Üniversite sınavının aşamaları TYT ve AYT’dir. Geniş bir ifadeyle 9 ve kısmen 10.sınıf dersleri birinci basamak olan TYT sınavında çıkar. 11 ve 12.sınıf ders konuları yoğun olarak AYT sınavında çıkmaktadır.

TYT’den alınan puanlar %40, AYT’den alınan puanların etkisi %60’dır. Sınavlarda çeşitli testler vardır. TYT’deki testleri ayrım yapmadan bütün öğrenciler çözmek zorundadır. AYT’deki testler alana göre çözülür. Öğrenciler her yıl düzenli çalışmalıdır. 11 ve 12.sınıf üniversite sınavına hazırlık çalışmalarının çok yoğun olduğu yıllardır. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı soru çöz etkinliği hazırlık çalışmalarının bir parçasıdır.