12.Sınıf Biyoloji Ders Testleri

12. Sınıf Biyoloji Ders Testleri

Üniversitede sayısal alandan tercih yapacak öğrencilerin 12. Sınıf Biyoloji ders testleri üzerine yoğunlaşması gerekir. Üniversite sınavlarında çeşitli zamanlarda çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. En son yapılan değişiklikle iki aşamada yapılan sınavlar TYT ve AYT olarak isimlendirildi. TYT, Temel Yeterlilik Testi’nin kısaltılmış halidir. TYT sınavında herkes aynı testleri yapmak zorundadır. Biyoloji dersinden soru vardır.

TYT soruları biyolojinin temeline dair olduğundan daha çok 9 ve 10.sınıftan gelmektedir. AYT, Alan Yeterlilik Testi’dir. Her öğrenci tercih yapacağı bölümün alanına uygun testleri yapmalıdır. Sayısal öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini yapmak zorundadır. Fen bilimleri testinde 11 ve 12.Sınıf Biyoloji konularından sorular yer alır. Öğrenciler 12. Sınıf Biyoloji soru çöz etkinliğini düzenli yaparak fen bilimleri testinden daha çok net çıkarabilirler.

12.Sınıf Biyoloji Dersi Soru Çözme

Diş hekimliği, eczacılık, tıp gibi sağlık bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler biyoloji dersine daha fazla önem vermelidir. Puan hesaplamalarında, sağlık bölümlerinde biyolojinin kat sayısı daha yüksektir. Her yıl ortalama 400 binden fazla öğrenci biyoloji testini yapmaktadır. Öğrencilerin net ortalaması 9,78 civarındadır. Ortalamadan daha yüksek net çıkarmanın yolu çok sayıda 12. Sınıf Biyoloji soru çöz faaliyeti yapmaktır.

Standart sapma ile hesaplamalar yapıldığından ortalamanın üzerinde net yapmak daha çok kazandıracaktır. Yüksek puan almak için tek bir sorunun bile es geçilmemesi gerekir. Bir net binlerce öğrenciyi geride bırakıp istenilen bölüme yerleşmeye neden olabilir. 9,78 gibi düşük ortalamayı geçebilmenin tek yolu çok çalışmaktır. Çalışmalar konu tekrarıyla kalmamalıdır. Belli bir program çerçevesinde soru çözümüyle desteklenmelidir.

12.Sınıf Biyoloji Dersi Sistemli Planı

Biyoloji, insan vücudundaki sistemleri konu edinen bilim dalıdır. Sayısal ve fen lisesi öğrencileri 9.sınıftan başlayarak her yıl biyoloji dersi görmektedir. Her yıl işlenen konuların birbiriyle bağlantısı vardır. 12. Sınıf Biyoloji ders testleri net sayısı daha önceki yıllarda eksik konu kalmamasıyla yakından alakalıdır. Her yıl, işlenen bütün konuların tekrarı yapılmalı ve soruları çözülmelidir.

Eksiksiz ilerlenmesi durumunda 12.sınıfın sınava hazırlık aşaması zorlayıcı olmayacaktır. Üniversite sınavına hazırlık yılı çok stresli olur. Şayet daha önceki yıllardan çok eksik konu varsa stres daha artar. Yüksek stres öğrenmeyi yavaşlatır. Öğrenmenin yavaşlamaması ve daha çok net için sistemli ve planlı bir çalışma yürütülmelidir. Her yıl biyoloji dersi için hazırlanan çizelge planlı çalışmayı teşvik edecektir.

12. Sınıf Biyoloji Dersi Müfredat Konuları

Sınava hazırlık çalışmaları son yıla bırakılmamalıdır. Bütün çalışmaların 12.sınıfa bırakılması öğrenciyi çok zorlar. 12.sınıftaki bir öğrencinin çalışması gereken çok ders vardır. Sağlık alanıyla ilgili bir bölüm kazanmak istiyorsa biyolojiye daha fazla önem vermelidir. Sadece biyoloji çalışılmamalıdır. Kat sayıları dikkate alınarak denge kurulmalıdır. Çalışmalar konular endeksli olmalı. Konular tek tek ele alınmalıdır. Okulda öğretmenlerin anlatımıyla eş zamanlı hareket edilirse daha doğru olur. Öğretmen anlatımından önce çalışmak veya soru çözmek yanlış ve zaman kaybıdır. 12.Sınıf Biyoloji konuları şunlardır;

·         Genden Proteine

·         Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

·         Genetik Şifre ve Protein Sentezi

·         Canlılarda Enerji Dönüşümleri

·         Canlılık ve Enerji

·         Fotosentez

·         Kemosentez

·         Hücresel Solunum

·         Bitki Biyolojisi

·         Bitkilerin Yapısı

·         Bitkilerde Madde Taşınması

·         Bitkilerde Eşeyli Üreme

·         Canlılar ve Çevre

·         Canlılar ve Çevre

12. Sınıf Biyoloji Testleri Kaynak Çeşitliliği

Biyoloji dersi konularına bakılınca aslına çok uzun bir liste yoktur. Düzenli ve programlı çalışan her öğrenci konuları çok kolay halledebilir. Çalışmalarda konu tekrarı ve soru çözümüne çok önem verilmelidir. Soru çözümleri tek kaynaktan yapılmamalıdır. Ne kadar çok kaynaktan soru çözülürse o kadar çok soru tarzı görülür.

Sınavda nasıl soruların geleceğini bilemeyiz. Bundan dolayı 12. Sınıf Biyoloji ders testleri için kaynak çeşitliliği şarttır. Ne kadar çok soru çözülürse o kadar çok bilgi elde edilir.