12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Kitabı

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Kitabı

Üniversiteye hazırlık aşamasında farklı yayınevlerine ait 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test kitabı soruları çözülmelidir. Lise eğitiminden sonra üniversite eğitimi almak isteyenler sınavlara girmelidir. Sınavlara ciddi anlamda hazırlık yapılmalıdır. Hazırlığa 9.sınıftan başlamak en doğru olandır. Her yılda alınan derslerin o yıl eksiksiz öğrenilmesi hazırlık aşamasını kolaylaştırır. Din kültürü dersi 9.sınıftan itibaren her yıl verilir.

Her yıl alınan din dersinin sınavlar dışında günlük hayata etkisi çok fazladır. Dini ve ahlaki konuların anlatıldığı din dersi haftada iki ders saatidir. Önceden bir saat olan ders önemine binaen 2 saate çıkarılmıştır. Diğer derslerle kıyaslandığında din dersi daha yapılabilirdir. Kolay olmasına rağmen çeldirici sorularda pratiklik kazanabilmek için 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders testleri çözülmelidir.

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Testleri

Üniversite sınavında başarılı olmanın şartları vardır. Hedeflenen üniversite ve bölümü kazanabilmek için;

·         Çalışmaların hepsi asla son seneye bırakılmamalıdır.

·         Her yıl sistemli ve planlı bir şekilde çalışılmalıdır.

·         Alan derslerinin konularının eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

·         Konu eksiği kalmaması için her yıl her dersin yer aldığı çizelge çıkarılabilir.

·         Çıkarılan çizelgede farklı kaynakların soru çözümlerine yer verilmelidir.

·         Her dersten ve her konuda çok sayıda soru çözülmelidir. 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders testleri gibi testler tedarik edilmelidir. Her sorusu yapılmalıdır. Boş bırakılan soruların doğru cevabı mutlaka öğrenilmelidir. Cevabın niçin ve neden olduğunun açıklaması öğrenilmelidir.

·         Süre tutularak denemeler yapılmalıdır. Süre sorunu olanlar için en önemli husustur.

12. Sınıf Din Dersi Üniversite Sınavı

Üniversiteye giriş iki aşamada yapılan sınavı kazanmakla mümkündür. İlk aşama Temel Yeterlilik Testi’dir. TYT sınavında din dersinden sorulara yer verilir. TYT’deki din soruları genel olarak temel bilgileri içerir. Büyük bir bölümü paragraflı sorulardır. Paragrafların dışında direk bilgilerin sorulduğu sorular da gelebilmektedir. Din dersi almak zorunda olmayan öğrenciler TYT ve AYT’deki din sorularından muaftırlar. Din yerine sorulan felsefe sorularını yapmaları gerekir.

12.sınıf din dersinin konuları yoğun olarak AYT’de sorulur. Sözel ağırlıklı bölümlere yerleşmek isteyen öğrenciler AYT’de sosyal bilimler 2 testini yaparlar. Sosyal bilimler 2 testinde 6 tane din sorusu vardır. Bu soruların içeriği ağırlıklı olarak 11 ve 12.sınıf konularıdır. TYT’de olduğu gibi din dersi zorunlu olmayanlar bu sorulardan muaftır.

12. Sınıf Din Dersi Konuları

Konuların neler olduğu öğrenerek hazırlık çalışmalarına başlamak doğru olacaktır. 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test kitabı alırken konuların uyumlu olup olmadığına bakılmalıdır. 12. sınıf din dersi konuları;

 • İslam ve bilim
 • Din ve bilim ilişkisi
 • İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişimi
 • İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumları
 • Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmalar
 • Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
 • Anadolu’da İslam
 • Türklerin Müslüman olmaları
 • Milletimizin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler
 • Nisâ Suresi 69. Ayet
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Hucurât Suresi 10. Ayet
 • Güncel Dini Meseleler
 • En’âm suresi 151-152. Ayetler
 • Hint ve Çin Dinleri

12. Sınıf Din Dersi Kaynakları

AYT’de yüksek net çıkarmak isteyenler özenli çalışırlar. Hiçbir derste hiç eksik konu bırakmamaya dikkat ederler. Din dersi konuları genel olarak herkesin az çok bilgisinin olduğu konulardır. Bundan dolayı öğrenciler din dersine çalışmayı ihmal ederler. Son seneye hatta son senenin son zamanlarına sıkıştırırlar. Doğal olarak konularla ilgili çok soru çözme imkanı olmaz.

Din dersinde çok soru çözmek çok önemlidir. 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test kitabı çeşit çeşit alınmalı ve çözülmelidir. Ne kadar çok soru çözülürse o kadar pratiklik kazanılır. Bazı yıllarda, din dersi testi öğrencilerin kazanmasında en etkili olan test olmuştur. Sorular çok zor değildir. Pratiklik kazanmayan ve farklı tarza alışık olmayan öğrencilerin net sayısı çok düşük kalmıştır.