12.Sınıf Kimya Soru Çöz

12. Sınıf Kimya Soru Çöz

Üniversite sınavına sayısaldan girecekler 12. Sınıf Kimya soru çöz etkinliğine fazlasıyla önem vermelidir. Ülkemizde öğrenciler üniversite sınavına tercih ettikleri alana göre girerler. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanından sınava girilebilmektedir. Kimya, sayısal alan öğrencilerinin temel dersleri arasındadır. Sayısal öğrenciler iki sınava girmek zorundadır. TYT sınavından barajı geçenler AYT sınavında Matematik ve fen bilimleri 2 testlerini yapmalıdır.

TYT sınavında temel matematik, kimya, fizik, biyoloji, Türkçe, din derslerinden sorular vardır. Buradaki kimya testinde sorulan soruların büyük bir kısmı 9.sınıf konularına aittir. Nispeten 10.sınıf konularından da vardır. 12.sınıf kimyası AYT testinde çıkmaktadır. 12. Sınıf Kimya ders testleri AYT sınavına hazırlık için önemli bir destektir.

12. Sınıf Kimya Deneme Çöz

Ülkemizde üniversitede eğitim alabilmek için TYT ve AYT sınavına girmek ve başarılı olmak şarttır. Sayısal alanda yüksek puan alabilmek için Kimya’da yüksek netler yapmak gerekir. 12. Sınıf Kimya deneme çöz faaliyetleri ne kadar çok yapılırsa netlerin daha fazla yükseleceği bilinmektedir. TYT sınavında toplam 7 tane kimya sorusu sorulmaktadır. AYT’de ise 13 tane kimya sorusu vardır.

Her iki sınav dikkate alındığında toplam 20 soru sorulmaktadır. 20 sorunun 13’ü 11 ve 12. Sınıf Kimya konularındandır. 10.sınıf konularından da nispeten soru gelmektedir. Diğer sayısal derslerde olduğu gibi Kimya’nın konuları da birbirine bağlıdır. 12. Sınıf Kimya ders testleri çözülürken 9, 10 ve 11.sınıf bilgilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Temeli sağlam olanların başarı oranı daha yüksektir.

12. Sınıf Kimya Soru Çözmenin Önemi

12.sınıf tam bir sınava hazırlık yılıdır. Üniversite sınavları zordur. Zor olmasından dolayı lise öğrencileri 9.sınıftan itibaren düzenli çalışma yapmalıdır. 9, 10 ve 11.sınıfta düzenli çalışan öğrenciler 12.sınıfı biraz daha rahat geçirebilir. Şayet bütün çalışmalar 12.sınıfa bırakıldıysa çok zorlu ve gergin geçecektir. 12. sınıf, soru çözme yılıdır.

Kimya gibi bir dersten yüksek net çıkarabilmek için çok soru çözmek şarttır. 12. Sınıf Kimya soru çöz sayesinde hız kazanmak mümkündür. Ne kadar çok soru çözülürse o nispette pratiklik elde edilir. Soru kaynakları çeşitlilik arz etmeli. Hep aynı kaynatan soru çözmek makul değildir. Sınavda ne tarz soruların geleceğini kimse bilemez. Bundan dolayı farklı tarz soruları çözebilmek için farklı kaynaklar kullanılmalıdır.

12. Sınıf Kimya Konuları

Sınava hazırlık çalışmalarından önce konuların neler olduğu öğrenilmelidir. Denemeler genel olarak bütün konuları kapsar. 12. Sınıf Kimya deneme çöz etkinliği konu endeksli de yapılmaktadır. Konular tamamlanıncaya kadar deneme yapmamak çok yanlıştır. Bundan dolayı işlenen konulardan soruların yer aldığı denemeler yapılır. Böylece işlenen konuların ne kadar anlaşıldığı da ölçülür. 12. Sınıf Kimya konuları şunlardır;

·         Kimya ve Elektrik

·         İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

·         Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

·         Elektrot Potansiyelleri

·         Kimyasallardan Elektrik Üretimi

·         Elektroliz

·         Korozyon

·         Karbon Kimyasına Giriş

·         Anorganik ve Organik Bileşikler

·         Basit Formül ve Molekül Formülü

·         Doğada Karbon

·         Lewis Formülleri

·         Hibritleşme-Molekül Geometrileri

·         Organik Bileşikler

·         Hidrokarbonlar

·         Fonksiyonel Gruplar

·         Alkoller

·         Eterler

·         Karbonil Bileşikleri

·         Karboksilik Asitler

·         Esterler

·         Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

·         Fosil Yakıtlar

·         Alternatif Enerji Kaynakları

12. Sınıf Kimya Çalışmaları

Kimya dersinde başarılı olabilmek için temel kavramları, formülleri ve terimleri bilmek gerekir. 9, 10 ve 11.sınıf kimya konularının eksiksiz olması başarıda çok etkilidir. Çünkü konular birbiriyle bağlantılıdır. Ayrıca matematik gibi temel sayısal bilgilerin de olması şarttır. Soruyu çözebilmek için anlamak temeldir. Soruyu anlayamayan bir öğrencinin doğru çözmesi beklenemez. Yani kimya dersinin Türkçe bilgisine de ihtiyacı vardır.

Konu çalışmaları sırayla yapılmalıdır. Birinci ünite bitirilmeden asla ikinci üniteye geçilmemelidir. Her üniteden sonra 12. Sınıf Kimya soru çöz etkinlikleri arasında ünite testleri çözülmelidir. Sıfır yanlış çıkarıncaya kadar soru çözümleri yapılmalıdır. Yanlış çıkan soruların doğru kesinlikle öğrenilmelidir. Böylece daha çok bilgi edinilir.