12.Sınıf Mantık Testleri12.Sınıf Mantık Ders Testleri

12. Sınıf Mantık Ders Testleri

Hayalinizdeki üniversite ve bölümde okuyabilmek için 12. Sınıf Mantık ders testleri ile aranızın çok iyi olması gerekir. Yükseköğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler üniversite sınavlarına girmek zorundadır. Üniversite sınavlarına girip başarılı olmadan hiçbir şekilde üniversite okuma imkanı bulunmaz. Türkiye’nin nerdeyse her kentinde üniversite vardır. Bu üniversitelerdeki bölümler farklılık gösterir.

Fakülteler ve bölümler alanına göre öğrenci almaktadır. Öğrenci üniversitelerden birinde felsefe eğitimi almak isteyebilir. Öyleyse bu öğrencinin sözel alana uygun testleri çözmesi gerekir. Sözelden tercih yapacak öğrenci öncelikle TYT sınavına girmelidir. Temel Yeterlilik Testi, temel bilgileri içerir. Alan farkı gözetilmeksizin her öğrencinin bu sınava girmesi gerekir. TYT sınavından 180 barajını geçenler dört yıllık üniversite için AYT sınavına girebilir.

12. Sınıf Mantık Soru Çöz

Alan Yeterlilik Testi, üniversite sınavının ikinci basamağıdır. Adından anlaşılacağı üzere her öğrenci seçmek istediği fakültenin alanına göre test çözümü yapar. Zaten liselerde öğrenciler sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanlarına ayrılır. Alanlara uygun dersler alarak kendilerini geliştirirler. AYT sınavında Türk Edebiyatı-Sosyal bilimler 1 testi, Sosyal bilimler 2, fen bilimleri olmak üzere 4 farklı test vardır.

Dört test arasında alana uygun olanlar çözülür. Sözel alandan tercih yapmak isteyenler sosyal bilimler 2 testini çözmesi gerekir. Bu testte mantık soruları vardır. 12. Sınıf Mantık soru çöz etkinliği bu soruları çözmeye yönelik yapılır. Sosyal bilimler 2 testinde felsefe grubuna ait 12 soru vardır. 12 soru içinde felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık derslerine eşit soru imkanı verilir.

12. Sınıf Mantık Ders Testleri Çalışması

Lise son senesi tam bir sınava hazırlık yılıdır. Yoğun bir çalışma söz konusu olduğundan dolayı stresli ve gergin geçebilir. Gerginliği azaltmak için sınava yönelik çalışmaları senelere bölmek gerekir. Her yılın dersleri o yıl çalışılırsa sorun kalmaz. Yılı yılına çalışma 12.sınıfta yeni görülecek dersler ve konulara daha fazla zaman ayırmaya fırsat verir.

Mantık dersi ilk olarak 12.sınıfta verilir. Matematik dersinde mantık konusu görülür. Fakat Mantık dersinde anlatılanlar mantık konusundan farklıdır. Haftada 2 saatlik bir derstir. 2 saat içinde öğretmenler konuları anlatır, örnek soru çözerler. Sınava hazırlık için ekstra 12. Sınıf Mantık ders testleri çözmeye vakti kalmayabilir. Ekstra çalışmaları öğrencilerin kendileri yapmalıdır. Çok soru çözmek mantık konularını anlamayı kolaylaştırır.

12. Sınıf Mantık Dersi Konuları

Mantık, insanlara doğru düşüncenin yollarını göstermektedir. Mantık, felsefe grubu içinde yer alan bir bilim dalıdır. Mantık bilimi, günlük ve bilimsel dildeki ifadeleri inceler. İncelemeyi genel bir yöntemle yapar. Yapılan incelemeler neticesinde ifadeleri doğruluk ve yanlışlık yargısına göre değerlendirir. Bunu yapabilmek için ilk olarak düşünme faaliyetini çözümler. Önerme, kıyas, öncül gibi terimlerin sıklıkla kullanıldığı bir derstir. Mantık dersinin üniversite sınavında soru gelen konuları şunlardır;

·         Mantığa Giriş

·         Klasik Mantık

·         Mantık ve Dil

·         Sembolik Mantık

Derste 4 ana ünite vardır. Milli Eğitim Bakanlığı ders konularında değişiklik yapabilmektedir. Bundan dolayı çalışmaya başlamadan önce eğitim-öğretim yılına ait ders konuları öğrenilmelidir. 12. Sınıf Mantık soru çöz faaliyeti konulara endeksli yapılmalıdır.

12. Sınıf Mantık Soru Çöz Çeşitliliği

Mantık dersinde anlatılan konularda öncelik akıl yürütmenin doğruluğuna aittir. Öğrenci sınava hazırlanırken de akıl yürütmelidir. Doğru adımlar atarak hazırlık çalışmaları yapılmalıdır. 2 dönemde anlatılan konulara bakıldığında çok fazla olmadığı görülecektir. 4 ana üniteden oluşan dersi sistemli ve planlı çalışanlar full net çıkarabilir.

Üniversite sınavında bir net binlerce öğrencinin önüne geçmeyi sağlar. Mantık dersinden ortalama 4 soru gelir.12. Sınıf Mantık ders testleri ile 4 sorunun hepsi doğru cevaplandırılabilir. Soruları doğru cevap vermeyi riske atmamak için farklı kaynaklardan soru çözümü yapılmalıdır.