12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Testi

12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konusu ile ilgili hazırlanmış olan 12 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 12 Çözülme Sayısı : 1,528

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Konusu Kazanımları

12.4.1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Terimler ve Kavramlar: dönüşüm, öteleme, dönme, dönme merkezi, dönme açısı, simetri, simetri merkezi, simetri ekseni

12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.

a) Öteleme, simetri ve dönme kavramları hatırlatılır.

b) Noktanın; noktaya, eksenlere, y=x doğrusuna, bir doğruya göre simetrileri ve doğrunun noktaya göre simetrileri vurgulanır. Doğrunun doğruya göre simetrilerine yer verilmez.

c) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla öteleme, simetri ve dönme ele alınır.

12.4.1.2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

a) Modelleme çalışmalarına yer verilir.

b) Doğadan ve mimari eserlerden örneklendirme yapılır.


Yorumlar