12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Çemberin Analitik İncelenmesi Testi

12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Çemberin Analitik İncelenmesi konusu ile ilgili hazırlanmış olan 12 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 12 Çözülme Sayısı : 378

Çemberin Analitik İncelenmesi Konusu Kazanımları

12.7.1. Çemberin Analitik İncelenmesi

Terimler ve Kavramlar: çemberin genel denklemi, çemberin standart denklemi

12.7.1.1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.

12.7.1.2. Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar.


Yorumlar