12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) İntegral Testi

12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi İntegral konusu ile ilgili hazırlanmış olan 0 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 0 Çözülme Sayısı : 328

İntegral Konusu Kazanımları

12.6. İntegral


12.6.1. Belirsiz İntegral

Terimler ve Kavramlar: ters türev, belirsiz integral, integral sabiti

12.6.1.1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 

12.6.1.2. Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar.


12.6.2. Belirli İntegral ve Uygulamaları

Terimler ve Kavramlar: Riemann toplamı, belirli integral

12.6.2.1. Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar

12.6.2.2. Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar.

12.6.2.3. Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

12.6.2.4. Belirli integral ile alan hesabı yapar.


Yorumlar