12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Türev Testi

12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Türev konusu ile ilgili hazırlanmış olan 247 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 247 Çözülme Sayısı : 966

Türev Konusu Kazanımları

12.5. Türev


12.5.1. Limit ve Süreklilik

Terimler ve Kavramlar: bir noktada limit, sağdan limit, soldan limit, süreklilik

12.5.1.1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.

12.5.1.2. Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.

12.5.1.3. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.


12.5.2. Anlık Değişim Oranı ve Türev

Terimler ve Kavramlar: anlık değişim oranı, teğetin eğimi, türev, sağdan türev, soldan türev

12.5.2.1. Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar.

12.5.2.2. Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.

12.5.2.3. Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar.

12.5.2.4. İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar.


12.5.3. Türevin Uygulamaları

Terimler ve Kavramlar: kritik nokta, ekstremum nokta, mutlak maksimum, mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum

12.5.3.1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.

12.5.3.2. Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler.

12.5.3.3. Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.

12.5.3.4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.Yorumlar

  • Hüseyin Ünübol
    09/01/2021

    bunların çözümlerinide istiyoruz çözemiyorum çoğunu