12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Türevin Uygulamaları Testi

12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Türevin Uygulamaları konusu ile ilgili hazırlanmış olan 24 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 24 Çözülme Sayısı : 1,182

Türevin Uygulamaları Konusu Kazanımları

12.5.3. Türevin Uygulamaları

Terimler ve Kavramlar: kritik nokta, ekstremum nokta, mutlak maksimum, mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum

12.5.3.1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.

12.5.3.2. Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler.

12.5.3.3. Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.

12.5.3.4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.


Yorumlar