12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) Üstel Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler Testi

12.Sınıf Matematik (İleri Düzey) dersi Üstel Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler konusu ile ilgili hazırlanmış olan 12 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 12 Çözülme Sayısı : 672

Üstel Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler Konusu Kazanımları

12.1.3. Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Terimler ve Kavramlar: üstel denklem, logaritmik denklem

12.1.3.1. Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

a) Gerçek hayat durumlarından nüfus artışı, bakteri popülasyonu, radyoaktif maddelerin bozunumu (yarı ömür), fosil yaşlarının tayini, deprem şiddeti (Richter ölçeği), pH değeri, ses şiddeti (desibel) gibi örneklere yer verilir.

b) İsraf ve tasarruf kavramları hakkında farkındalık oluşturacak örneklere yer verilir.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.


Yorumlar