2.Sınıf Derslerinde Ağırlıklı Konular Neler, Ders Testleri

2.Sınıf Derslerinde Ağırlıklı Konular Neler?

Öğrenciler ve velileri 2. Sınıf derslerinde ağırlıklı konular neler? Olduğunu merak etmektedir. Anne babalar çocuklarının 1 ve 2. sınıf eğitimleriyle çok yakından ilgilenmektedir. Aslında çocuk hangi yaşta olursa olsun anne babanın yakın temasına ihtiyaç duyar. Fakat bu ihtiyaç 1 ve 2.sınıfta daha yoğundur. Okula sadece çocuklar gitmez. Anne babalar da onlarla birlikte 1 ve 2.sınıfı yeni baştan okurlar.

Okulu sevmesi ve eğitim hayatının temellerinin doğru ve eksiksiz atılması için bu şarttır. 2.Sınıfta dört tane temel ders vardır. Bunlar Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik ve İngilizcedir. Beden, müzik, görsel sanatlar gibi yeteneklerini geliştirici dersler de verilmektedir. Temel derslerde konu anlatımlarının yanı sıra 2.Sınıf ders testleri yapılarak öğrencilerin öğrenim seviyeleri ölçülür.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Konuları

Çocuklar aldıkları yaşa kadar bir hayat yaşadılar. Yaşarken hayata dair bazı şeyler öğrendiler. Tecrübe olarak öğrenilen bilgilerin uygulamaları olarak verilmesi Hayat Bilgisi dersinde gerçekleşir. Çocuklar 2.Sınıfta öğretmenlerinin her söylediğini doğru olarak kabul ederler. Hayat Bilgisi dersinde verilen bilgiler çocukların hayatına dair olduğundan çok değerlidir. Her söyledi doğru kabul edilecek öğretmenler bu aşamada bütün elzem bilgileri vermeye özen gösterirler. Hayat Bilgisi 2.Sınıf derslerinde ağırlıklı konular neler? Sorusunun cevabı şöyledir;

·         Okulumuzda Hayat

·         Evimizde Hayat

·         Sağlıklı Hayat

·         Güvenli Hayat

·         Ülkemizde Hayat

·         Doğada Hayat

Hayat Bilgisi dersinin 6 ünitesi çocukların hayatlarında kalıcı davranışlar oluşturabilecek bilgileri içermektedir. Konu anlatımları sonrasında uygulanan 2.Sınıf ders testleri kalıcılığı artıracaktır.

2. Sınıf Matematik Konuları

2.Sınıftaki öğrenciler daha soyut kavramları anlayamayacak yaştadırlar. 4.Sınıfa kadar soyut kavramların daha somut şekilde anlatılması gerekir. Geometrik şekiller, sayılar, uzay geometrisi gibi konularda yer alan bilgiler çocuklar için soyuttur. Matematik konularının 2.Sınıf çocuklarının seviyesine indirgenerek anlatılması gerekir. Öğrencilerin seviyesine indirgenirken günlük hayata adapte edilerek anlatılması daha kalıcı olacaktır. İleriki yıllarda verilecek olan Matematiğin temelini oluşturacak konular şunlardır;

·         Doğal Sayılar

·         Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

·         Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

·         Sıvı Ölçme

·         Geometrik Cisimler ve Şekiller

·         Uzamsal İlişkiler

·         Geometrik Örüntüler

·         Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

·         Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

·         Kesirler

·         Zaman Ölçme

·         Paralarımız

·         Veri Toplama ve Değerlendirme

·         Uzunluk Ölçme

·         Tartma

2. Sınıf Türkçe Konuları

Ana dilimizi anlatıyor olmasından dolayı çocukların daha dikkatli dinlemesi gereken derstir. Türkçe dersine birinci sınıftan itibaren özen gösterilmelidir. Çünkü Türkçe dersi iyi olan öğrencilerin diğer derslerde de başarı gösterdikleri tespit edilmiştir. Okuduğunu anlayan öğrenci başarılı olacaktır. Matematikten Hayat Bilgisine kadar her dersin temelinde Türkçe vardır. Akıcı okuma faslına geçmiş olan 2.Sınıf öğrencilerinin öğrenmesi gereken yeni konular vardır. Konular şunlardır;

·         Kelimede Anlam

·         Metnin Konusu

·         5N1K

·         Hikâye Unsurları

·         Büyük Harflerin Kullanımı

·         Anlamlı ve Kurallı Cümle

·         Metnin Başlığı

·         Oluş Sıralaması

·         Metin Türleri

·         Şiir ve düz yazı

·         Zıt Anlamlı Kelimeler

·         Sözlük Kullanımı

·         Eş Anlamlı Kelimeler

·         Noktalama İşaretleri

·         Adres, bayram isimleri ve tarih yazımı

·         Soru Ekinin Yazımı

2. Sınıf İngilizce Konuları

Öğrenciler birinci sınıfta tek bir öğretmenle eğitim alırlar. İlk defa branş öğretmeniyle karşılaşmaları 2.sınıfta gerçekleşir. Karşılaşacakları branş İngilizce öğretmenidir. Haftada 2 saat İngilizce dersi göreceklerdir. Yabancı dili ders olarak ilk defa görecek olmak öğrencileri biraz zorlayabilir. Anaokulunda verilen eğitim daha çok eğlenceli oyunlarla kelimeleri öğretmen çerçevesinde gerçekleşir. 2. Sınıf İngilizce konuları şunlardır;

·         Words- Kelimeler

·         Friends- Arkadaşlar

·         İn the classroom- Sınıfta

·         Numbers- Sayılar

·         Colours- Renkler

·         At the playground- Oyun parkında

·         Body Parts- Vücut kısımları

·         Pets- Evcil hayvanlar

·         Fruit- Meyve

·         Animals- Hayvanlar

Yepyeni bilgiler edineceğinden dolayı öğrenciler için 2.Sınıf derslerinde ağırlıklı konular nelerdir? Mevzusu önem taşır. Öğrencilerin eğitim hayatının temelini oluşturacak konulara önem verilmeli ve yeterli oranda testler çözülmelidir.