2.Sınıf Matematik Testleri Nasıl Çözülmelidir, Ders Testleri

2.Sınıf Matematik Testleri Nasıl Çözülmelidir?

Okuldaki ikinci yılında çocuklar matematik dersinde zorlanabileceklerinden 2.Sınıf Matematik testleri nasıl çözülmelidir? Sorusuna seviyelerine uygun yanıtlar verilmelidir. Matematik konularının önemli bir kısmı soyuttur. 2.Sınıf öğrenciler daha somut kavramları anlamaktadır. Soyut kavramları ve anlatımları anlamakta zorlanırlar. Uzay geometrisi, sayılar ve benzeri konular 2. Sınıf öğrencileri için hayali şeylerdir. Hayali şeylerin problemlerini çözebilmek için seviyelerine indirilmesi gerekir.

İlkokul dördüncü sınıfa kadar demonstrasyon yöntemi kullanılır. Gösteri, gösterme yöntemi de denilen demonstrasyon ile soyut kavramlar somutlaştırılır. Somutlaştırılarak anlatılırken çocukların gerçek hayatta karşılaştıkları somut unsurlar kullanılır. 2. Sınıf Matematik ders testleri incelendiğinde soruların günlük hayattan seçildiği görülecektir. Günlük hayata adapte edilen Matematik konuları sayesinde çocukların anlaması yükseltilir.

2. Sınıf Matematik Testleri Çözümü

Matematik, çocukların eğitim hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Çocukların Matematik dersini sevmeleri soruları çözmelerinde etkilidir. 2.Sınıf Matematik testleri nasıl çözülmelidir? Sorusunun iki yönü vardır. Birinci yönü öğretmenin soruları nasıl çözeceğidir. Öğretmenler derste öncelikle konunun temel bilgilerini verirler. Temel bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla sorular sorar. Soruların çözümlerini ilk aşamada öğretmenler yapar. Sonrasında benzer sorular sorularak çocuklardan çözmeleri istenir.

Öğretmen soruları soyut ve üst perdeden anlattığında çocuklar anlamayacaklardır. Sorunun nasıl çözüldüğünü anlamayan çocuk diğer soruları çözemeyecektir. Soruları çözemeyen çocukların derse karşı ilgi ve alakası azalacaktır. İlkokulda atılan temeller ileriki yıllardaki başarıyı ciddi anlamda etkiler. Bundan doları eğitim hayatı boyunca önemli yere sahip olacak Matematik dersinin temelleri güzel atılmalıdır.

2. Sınıf Matematik Ders Testleri

Temellerin güzel atılması için çocukların seviyesinde somut örneklerle anlatım ve soru çözümüne ihtiyaç vardır. 2.Sınıf Matematik ders testleri çözümleri konusunda öğretmenlerin özenli ve dikkatli olması şarttır. Soru çözümlerinin ikinci yönü öğrencilere bakmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerinden öğrendikleri çözümlerle yeni soruları çözerler. Benzer çok soru çözülmesi konunun daha iyi yerleşmesini sağlayacaktır.

Öğretmenin verdiği ödev olarak verildiği testler eksiksiz çözülmelidir. Ardından farklı kaynaklar edinilmelidir. Farklı kaynaklardaki yeni soru tipleri çocuğun öğrendiklerini uyarlama yeteneğini ortaya çıkaracaktır. Ders anlatımı sırasındaki soyut konuların somut unsurlarla anlatılması soru çözümlerine olumlu anlamda yansıyacaktır. Konu anlatımların günlük faaliyetlere yer verildiği gibi sorularda da aynı mantıkla hareket edilmektedir.

2. Sınıf Matematik Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı, bilimsel verileri takip ederek müfredat konuların değişiklikler yapmaktadır. 2. Sınıf Matematik dersi müfredatında yapılan değişiklikle konuların günlük hayatla bütünleştirilmesi hedeflenmiştir. Düz mantık çerçevesinde işlenebilen Matematik konuları öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılacaktır. Böylece Matematik temelleri sağlam atılacaktır. 2.Sınıf Matematik konuları ve kaç saatte işlendiği;

·         Doğal sayılar (26 saat)

·         Doğal sayılarla toplama işlemi (22 saat)

·         Doğal sayılarla çıkarma işlemi (24 saat)

·         Sıvı ölçme (5 saat)

·         Geometrik cisimler ve şekiller (10 saat)

·         Uzamsal ilişkiler (4 saat)

·         Geometrik örüntüler (5 saat)

·         Doğal sayılarla çarpma işlemi (20 saat)

·         Doğal sayılarla bölme işlemi (16 saat)

·         Kesirler (6 saat)

·         Zaman ölçme (8 saat)

·         Paralarımız (7 saat)

·         Veri toplama ve değerlendirme (6 saat)

·         Uzunluk ölçme (16 saat)

·         Tartma (5 saat)

2. Sınıf Matematik Testleri Kapsamı

Matematik ve geometri dersi eski yıllarda ayrıydı. Şimdilerde ise ikisi bir arada Matematik dersi içinde verilmektedir. Bazı konular anlatılırken dahi geometrik şekiller kullanılmaktadır. Geometri konularının da yer aldığı Matematik dersinin seviyesi öğrencilere göre ayarlanmaktadır. 2.Sınıf öğrencisine 5.Sınıfa anlatıldığı gibi anlatılmaz. Ders testlerinin seviyesi de 2. Sınıfa uygun olmalıdır.

Sorularda öncelikle kolaylardan başlanılmalıdır. 2.Sınıf Matematik testleri nasıl çözülmelidir? Konusunda soruların bilgi ölçme amaçlı olmasına dikkat edilmelidir. Çocukların zor sorularla boğuşması bilgi kazandıracaktır anlayışı yanlıştır. Öğrencinin durumuna ve kabiliyetine göre bu anlayış değişebilir.