2.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Testi

2.Sınıf Matematik dersi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi konusu ile ilgili hazırlanmış olan 21 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 21 Çözülme Sayısı : 751

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Konusu Kazanımları

M.2.1.4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Terimler veya kavramlar: çarpma, çarpım tablosu, çarpan, çarpım

Semboller: x

M.2.1.4.1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.

Gerçek nesnelerle yapılan çalışmalara yer verilir.

M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.

a) Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur. 

b) 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarpar.

c) Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir.

ç) Yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosu oluşturulur.

d) Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisi açıklanır.

M.2.1.4.3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.

Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.


Yorumlar