2.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Testi

2.Sınıf Matematik dersi Doğal Sayılarla Toplama İşlemi konusu ile ilgili hazırlanmış olan 47 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 47 Çözülme Sayısı : 1,075

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Konusu Kazanımları

M.2.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Terimler veya kavramlar: elde, eldeli toplama

M.2.1.2.1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

a) Toplamları 100’ü geçmemek koşuluyla iki ve üç sayı ile toplama işlemleri yaptırılır.

b) Toplama işleminde eldenin anlamı modellerle ve gerçek nesnelerle açıklanır.

M.2.1.2.2. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.

a) Verilmeyen toplanan bulunurken üzerine sayma, geriye sayma stratejisi veya çıkarma işlemi kullandırılır.

b) Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

M.2.1.2.3. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

Toplamları en fazla 100 olan sayılarla işlemler yapılır.

M.2.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.

a) Toplamları en fazla 100 olan 10 ve 10’un katı doğal sayılarla zihinden toplama işlemleri yapılır.

b) Ardından toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplama çalışmalarına yer verilir. 

Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmelerine olanak sağlanır.

M.2.1.2.5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

a) Problem çözerken en çok iki işlemli problemlerle çalışılır. 

b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.


Yorumlar