2.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Testi

2.Sınıf Matematik dersi Uzunluk Ölçme konusu ile ilgili hazırlanmış olan 13 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 13 Çözülme Sayısı : 635

Uzunluk Ölçme Konusu Kazanımları

M.2.3.1. Uzunluk Ölçme

Terimler veya kavramlar: metre (m), santimetre (cm), sayı doğrusu

M.2.3.1.1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart 

olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.

a) Kâğıttan bir şeritle yapılan ölçümün aynı şeridin yarısı ve dörtte biri ile tekrarlanması istenir.

b) Bir uzunluğun aynı birimin daha küçük parçalarıyla ifade edilebileceği fark ettirilir.

c) Birimler arasında kat ifadeleri kullanılarak karşılaştırma yapılmaz.

M.2.3.1.2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.

a) Metre ve santimetreyle sınırlı kalınır.

b) Standart ölçme araçları kullandırılır. 

M.2.3.1.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.

a) Ölçülen farklı uzunlukları karşılaştırma çalışmaları yapılır.

b) Metre ve santimetrenin kısaltmayla gösterimine değinilir.

M.2.3.1.4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

M.2.3.1.5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.

a) Örneğin renkli şeritler kullanarak birim tekrarının da görülebileceği modeller oluşturulur.

b) Sayı doğrusu temel özellikleriyle tanıtılarak etkinliklerde kullanılır ve cetvelle ilişkilendirilir.

M.2.3.1.6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer.

a) Tek uzunluk ölçme biriminin kullanılmasına dikkat edilir.

b) Çözümünde birimler arası dönüştürme yapılması gereken problemlere yer verilmez.


Yorumlar