2.Sınıf Türkçe Konu Anlatımları

2.Sınıf Türkçe Konu Anlatımları

Okuma, yazma ve okuduğunu anlamada başarılı öğrenciler için 2. Sınıf Türkçe konu anlatımları çok değerlidir. Okul hayatında daha ikinci senesinde olan çocuklar için Türkçe çok önemli bir derstir. Önemine binaen haftada tam 10 saat Türkçe dersi verilir. Derste Türkçenin yapısı, kullanımına dair özellikleri, incelikleri gibi detaylara dair bilgiler verilir.

Aslında bakıldığında her sene verilen Türkçe dersinin yaklaşık aynı konuları kapsadığı görülecektir. Örneğin yazılı metinlerin ve eserlerin incelenmesi 2.Sınıfta olduğu gibi 10.Sınıfta da vardır. Farkları öğrencilerin seviyesine uygun anlatımlarıdır. Konu anlatımları 2.Sınıfta olabildiğince basitken ilerleyen yıllarda seviye yükseltilir. Konuların pekiştirilmesi için soru çözümlerine yer verilir. 2. Sınıf Türkçe soru çöz etkinliğinde de aynı metot kullanılır.

2. Sınıf Türkçe Konu Anlatımlarının Önemi

Ülkemizde kesintisiz zorunlu eğitim 8 yıldır. Yani ülkemizde belli yaşa gelen herkes bu eğitime tabi tutulmaktadır. 2.Sınıf eğitimi alan her birey Türkçe dersinin önemini bilmektedir. Türkçe dersinde başarılı olan 2. Sınıf öğrencilerinin diğer derslerdeki başarılarının da arttığı bilinmektedir. Başarının artırılması için seviyeye uygun 2.Sınıf Türkçe konu anlatımları şarttır. Çocukların seviyesinde olmayan anlatımların faydası az olacaktır.

İnsan düşünmesini ana dildeki kelimelerle yapar. Düşünmenin gelişmesi ana dilini daha iyi öğrenmesine bağlı olarak gelişir. Türkçesi gelişen çocuklar daha hızlı okur ve okuduğunu daha seri anlar. Akıcı ve takılmadan okuma diğer derslerdeki başarıyı da beraberinde getirir. Akıcı okuma, seri düşünmenin gerçekleşmesinde 2. Sınıf Türkçe soru çöz etkinliği etkilidir. Bundan dolayı soru çözümlerine daha fazla zaman ayrılabilir.

2. Sınıf Türkçe Dersi Önemi

Türkçe dersinin 2. Sınıf müfredatı daha çok anlamaya ve anladığını uygulamaya yöneliktir. Okuma ve yazmayı daha yeni öğrenmiş öğrencilerin temel okuma becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Okuma becerisi geliştirilirken anlama yönünün de geliştirilmesi şarttır. Bundan dolayı okuduğu metnin temasını çıkarma, ana fikrini açıklaması istenir. Türkçe kitaplarında yer verilen metinler vardır.

Okuduğunu anlamayı geliştirmek için öğretmenler öğrencilerine ödevler verir. Bu ödevlerde metinle ilgili soruların cevaplandırılması istenir. Cevapların deftere yazılması yazımı kuvvetlendirir. Yazılanı sınıfta arkadaşlarına okuması ve açıklaması anlatımını geliştirecektir. Öğrencilerin becerilerini geliştirmek için daha fazla soru cevaplandırmaları istenebilir. 2. Sınıf seviyesindeki sorular ve onların cevaplandırılması gelişimlerine büyük katkı sağlayacaktır.

2. Sınıf Türkçe Dersi Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların seviyelerine ve eğitimlerine uyum sağlaması amacıyla bazı yıllarda konularda değişiklikler yapmaktadır. Yeni müfredat programına göre 2. Sınıf Türkçe dersi konuları toplam 4 üniteden oluşur. Ünitelerin içeriğindeki konular şunlardır;

·         Kelimede anlam

·         Anlamlı ve kurallı cümle

·         Metnin konusu

·         Metnin başlığı

·         Oluş sıralaması

·         5N1K

·         Metin türleri

·         Şiir ve düz yazı

·         Hikâye unsurları

·         Sözlük kullanımı

·         Zıt anlamlı kelimeler

·         Eş anlamlı kelimeler

·         Büyük harflerin kullanımı

·         Adres, bayram isimleri ve tarih yazımı

·         Noktalama işaretleri (Nokta, kısa çizgi, virgül, soru işareti, konuşma çizgisi, ünlem işareti, kesme işareti)

·         Soru ekinin yazımı

Konulara bakıldığında Türkçe’nin temeli olarak görülebilecek birçok konuya yer verildiği anlaşılmaktadır. Konuların iyi anlaşılması gelecekteki başarıların temelini oluşturacaktır.

2. Sınıf Türkçe Soru Çözümü

2. Sınıf öğrencileri, Türkçe dersine çok önem vermelidir. Okuma, yazma, anlama ve doğru ifade edebilme Türkçe dersinde öğrenilir. Seri okuyan ve okuduğunu anlayabilen öğrenci Matematik, Hayat Bilgisi ve diğer derslerde de başarı gösterecektir. Çünkü bütün dersler okuduğunu anlamaya bağlıdır. Okumasını geliştirenler, yetişkin yardımı olmadan testleri çözebilir. Böylece kendine güveni artan öğrenciler başarıya daha hızlı adımlarla koşarlar.

2. Sınıf Türkçe konularında noktalama işaretleri gibi dilbilgisine giren konular vardır. 2. Sınıf Türkçe konu anlatımları ders saati içinde gerçekleştirilir. Çocukların konuyu anlamalarında der saatindeki anlatımlar son derece etkilidir. Çünkü bu yaştaki çocuklar için öğretmenin söylemi ve verdiği bilgi her şeyin üstündedir.