3.Sınıf Derslerinde Başarıyı Arttırmanın Yolları, EBA Kazanım Testleri

3.Sınıf Derslerinde Başarıyı Arttırmanın Yolları

Öğrenciler 3.Sınıf derslerinde başarıyı artırmanın yolları hakkında bilgi edinerek yılı en verimli şekilde bitirmelidir. Her öğrencinin farklı bir kapasitesi vardır. Herkes aynı oranda zeki olamaz. Zaten okul derslerinin müfredatı her seviyedeki öğrencilerin yapabileceği konuları içerir. Çok ciddi zeka problemi olmayan her öğrenci çalıştığında 3. Sınıf derslerini yapabilir. Eğitimin yıllara ayrılmasının sebebi çocukların fiziksel ve zeka gelişimine uygun eğitimin verilmesini sağlamaktır.

3. Sınıftaki bir öğrenciye 6.sınıf kapasitesini gerektiren konular ve dersler verilmez. Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat konularını ve yıllık dersleri uzman eğitimcilerle birlikte belirlemektedir. Öğrencilerin kapasitesinin üzerinde konu yüklemesi yapılmamaya özen gösterilir. Çocukların kapasitesine uygun konuların ne kadar öğrenildiği 3. Sınıf EBA Kazanım testleri ile ölçülür.

3. Sınıf Kazanım Testleri

3. Sınıfta Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Fen Bilimleri ve Serbest Etkinlikler dersleri görülmektedir. Her bir derste işlenen konuların ayrı önemi vardır. Bazı öğrenciler Görsel Sanatlara çok önem vermez. Oysaki her öğrencinin Matematik zekası olacak diye bir şart yoktur. Bazı öğrencilerin Görsel Sanatlara, Müzik veya Beden dersine kabiliyeti olabilir. Kabiliyetlerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi adına bu dersler çok önemlidir.

Eğitim sisteminin göz ardı edilemez bir gerçeği sınavlardır. Okul, LGS, TYT, AYT gibi sınavlarda başarılı olabilmek için Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve İngilizce dersine ayrıca özen gösterilmelidir. Sınav ağırlıklı çalışma ve konuların pekiştirilmesi için 3. Sınıf EBA Kazanım Testleri uygulanır. MEB, derslerde anlatılan konuların kazanımlarını yayınlar. EBA kazanım testleri, yayınlanan kazanımları öğrencilere kazandırılması için hazırlanmıştır.

3. Sınıf Derslerine Nasıl Çalışılmalı?

Öğretmenlerin ve ebeveynlerin öğrencilerini ders çalışmalarına dair ikna etmeleri gerekir. 3. Sınıf derslerinde başarıyı artırmanın yolları listesinin başında çocuğun buna inanması yer alır. Çocuk derslere çalışması gerektiğine inanmadığı müddetçe başarıyı yakalamak çok zordur. Çocukları ikna ederken onların duygusal veya mantıksal yapılarına göre konuşulmalıdır. Özellikle sınav zamanında birikmiş konularla daha fazla zorlanmamak için günlük çalışması gerektiği açıklanmalıdır.

Günlük çalışıldığında sınav zamanında sadece tekrar etmenin yeterli olacağı aktarılmalıdır. Dersi derste anlamanın önemi kavratılmalıdır. Öğretmenler yılların tecrübeleriyle öğrencilere bilgi aktarımı yaparlar. Konuları öğrencilerinin seviyesine indirger. En doğru yöntemleri ve yolları kullanarak konuları anlatırlar. Derste dinlemeyen öğrenci öğretmenin yarım saatte ipuçlarıyla anlattığı dersi birkaç saat harcayarak çalışmak zorunda kalacaktır.

Başarmak İsteyen 3. Sınıf Öğrencilerine Tavsiyeler

1, 2 ve 3.sınıflar öğrencilerin ders çalışma, sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirildiği dönemlerdir. Bu yıllarda ders çalışmayı öğrenenler ilerleyen yıllarda ders çalışma sıkıntısı yaşamaz. Öğrencilere derslerde başarıyı yakalamak için tavsiyeleri şöyle sıralayabiliriz;

·         Anlayamadığınız yeri öğretmeninize sorun. Soru sormaktan asla çekinmeyin. Başarmak ve anlamak için soru sormak tebrik edilecek bir davranıştır.

·         Konuşan, derse ilgisi olmayan kişilerle oturmayın. Sınıf oturma planını öğretmeniniz yapar. Şayet derslere ilgisiz olup sizi rahatsız edecek bir arkadaşa denk geldiyseniz mutlaka öğretmeninizle konuşun ve yerinizi değiştirmesini rica edin.

·         Her akşam o gün içinde anlatılan konuları tekrar edin. Daha yeni anlatılan ve hafızada yeni olan konuların tekrar edilmesi yerleşmesini sağlayacaktır.

·         Ezbere yönelmeyin. Konunun mantığını kavramaya çalışın. Formül ve benzeri bilgileri kağıtlara yazarak görebileceğiniz yerlere asın.

·         Konuyu pekiştirmek için çok soru çözün. Her konuyla alakalı bulabildiğiniz bütün kaynaklardan sorular çözün. Kaynak tedarik etmekte zorlananlar online eğitim sitelerinde sunulan test imkanını değerlendirebilir.

Öğrencilere düşen sorumlulukların yanında ailelere düşen vazifeler de vardır. 3. Sınıf derslerinde başarıyı artırmanın yolları ilgi ve sevgiden geçer. Anne babalar bütün sevgilerini göstererek çocuklarıyla ve dersleriyle ilgilenirse daha başarılı olacaklardır. Çocuklarınıza asla yapamazsın, anlamazsın minvalinde olumsuz cümleler kurmayın.