3.Sınıf Fen Bilimleri Ders Testleri, online test çöz

3.Sınıf Fen Bilimleri Ders Testleri

İlerleyen yıllarda fizik, kimya, biyoloji olarak ayrılacak 3. Sınıf Fen Bilimleri ders testleri konuların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 1 ve 2. Sınıflarda daha önce görülmemiş olmasından dolayı öğrencilerin merak ettiği bir derstir. Fen Bilimleri dersinde, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin temelleri atılır. Derste fiziksel olayların tanımlaması yapılır.

Fiziksel olayların tanımlamasının yanı sıra temel fen bilimleri kavramlarının da öğrenilmesi amaçlanır. Kavramların öğrenilmesi ortaokul ve lisede görülecek olan derslerde başarılı olmak için çok önemlidir. 3.Sınıfta Fen Bilimleri dersi haftada 3 saat görülmektedir. 3 saatlik zaman dilimi içinde öğretmenler konu anlatımları yaparlar. Konu anlatımlarının anlaşılmasını sağlayabilmek için öğretmenler çeşitli sorular sorarlar. Soruların çözümlerini örnek olması amacıyla ilk aşamada kendileri çözerler.

3. Sınıf Online Fen Bilimleri Testleri

Okul ders saati içinde yapılan sorulara benzer soruları öğretmenler öğrencilere ödev olarak verebilir. Fen Bilimleri derslerinde başarıyı yakalayabilmek için öğrencilerin yapması gereken bazı hususlar vardır. Buna göre;

·         Konuları öğrencilerin seviyesine uygun olarak anlatan öğretmenlerin anlatımlarının çok dikkatli dinlenilmesi

·         Öğretmenlerin derste çözdükleri ve ipuçlarını verdikleri soruların çözümlerinin anlaşılması

·         Evde konu tekrarlarının yapılması

·         Önemli yerlerin not alınması

·         Alınan notların görülebilecek bir yere asılması

·         Konuların daha iyi yerleşmesi için 3.Sınıf Fen Bilimleri online test çöz etkinliklerinin yapılması

Çözülen test soru sayısı ne kadar fazla olursa öğrenci o kadar kazançlı olur. Her soruyla yeni bilgiler edinilir. Edinilen bilgiler dersin başarıyla tamamlanmasına yardımcı olur.

3. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı her eğitim öğretim yılı başında müfredat konularını güncellemektedir. Güncellenen konular yayınlanarak öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirilir. 3. Sınıf Fen Bilimleri ders testleri güncellenen müfredat konularına göre hazırlanır. 3. Sınıfta görülen Fen Bilimleri dersine çok özen gösterilmelidir. Eksik konu kalmayacak şekilde çalışmalar yapılmalıdır. Böylece fizik, kimya ve biyoloji derslerinin temelleri de oluşturulmuş olacak. 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi konuları şunlardır;

·         Gezegenimizi tanıyalım

·         Dünyanın şekli

·         Dünyanın yapısı

·         Beş duyumuz

·         Duyu organlar ve görevleri

·         Kuvveti tanıyalım

·         Varlıkların hareket özellikleri

·         Cisimleri hareket ettirme ve durdurma

·         Maddeyi tanıyalım

·         Maddeyi niteleyen özellikler

·         Maddenin halleri

·         Çevremizdeki ışık ve sesler

·         Işığın görmedeki rolü

·         Işık kaynakları

·         Çevremizdeki sesler

·         Sesin işitmedeki rolü

·         Canlılar dünyasına yolculuk

·         Çevremizdeki varlıkları tanıyalım

·         Elektrikli araçlar

·         Elektrikli araç gereçler

·         Elektrik kaynakları

·         Elektriğin güvenli kullanımı

3. Sınıf Fen Bilimleri Soru Çözme

3.Sınıf öğrencisi öğrencileri bazı konuları bir önceki sene hayat bilgisi dersinde görmüştür. Örneğin beş duyu konusu hayat bilgisi dersinde işlenmektedir. Fen Bilimleri dersinde ise biraz daha ayrıntılı anlatılır. Daha ayrıntılı anlatılacağı için öğrencinin daha fazla çalışması gerekir. Çalışmalarının kalıcı olabilmesi için 3. Sınıf Fen Bilimleri online test çöz etkinliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Okul kitaplarında testler bulunmaktadır. MEB ders kitaplarındaki testler ders saati dikkate alınarak az sayıda hazırlanmıştır. 3 saatte konu anlatımına ve az sayıdaki testleri çözüme ancak yetecektir. Öğrenciler bu testlerle yetinmemelidir. Online eğitim sitelerinde 3. Sınıf Fen Bilimleri dersine ait konu konu testler vardır. Online konu testlerinden bol bol soru çözümü yapmak konuların kalıcı olmasını sağlayacaktır.

3. Sınıf Fen Bilimleri Test İçerikleri

Ülkemizde liselere giriş sınavları çoktan seçmeli testlerden oluşmaktadır. İyi ve kaliteli bir lisede eğitim almak isteyenlerin kendilerini test alanında geliştirmesi gerekir. Test alanında geliştirmenin yolu çok fazla soru çözmekten geçer.

Fen Bilimleri dersinin her konusu önemlidir. Okul ve liselere giriş sınavlarında başarı elde etmek için 3. Sınıf Fen Bilimleri ders testleri önemsenmelidir. 3. Sınıf sınavlara hazırlık düşüncesine girmek için erken diye düşünenler olabilir. Oysaki her yıl yapılan çalışmalar liselere giriş sınavında başarıyı getirecektir.