3.Sınıf Hayat Bilgisi Testleri Nasıl Çözülmelidir, Ders Testleri

3.Sınıf Hayat Bilgisi Testleri Nasıl Çözülmelidir?

Okul hayatının ilk yıllarını yaşayan öğrenciler 3. Sınıf Hayat Bilgisi testleri nasıl çözülmelidir? Sorusuna alacakları yanıtla eğitim öğretim hayatlarını şekillendirirler. Bir öğrenci ilkokul yıllarında düzenli ders çalışmaya alıştığında hayatının geri kalanı aynı disiplinle geçer. Çocuklarda, ders çalışma sistemi ilkokul yıllarında oturtulur. Lise yıllarında ders çalışmakta zorlananların büyük çoğunluğu ilkokulda bir sistem belirleyemeyenlerdir.

İlkokul öğretmenleri genellikle çok disiplinlidir. Bunun nedeni öğrencilerinin hayatlarında bir disiplin oluşturmayı hedeflemeleridir. Ödevler, derse giriş çıkış ve sınıfta uyulması gereken kurallar vardır. Sınıf öğretmenleri öğrencilerinin bu kurallara uyması için azami gayret gösterirler. 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders testleri içinde uyulması gereken bu kurallardan da bahsedilmektedir. Derste görülen konuların hayatta uygulaması olarak da düşünülebilir.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Testleri

Hayat Bilgisi dersinde, öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri için gerekli olan kuralları öğrenirler. Toplumun bir parçası olabilmek için kuralları bilmek ve uygulamak gerekir. Kuralların ihlal edilmesi durumunda çeşitli sonuçlara katlanmak gerekir. İhlalin sonuçlarının neler olduğunu öğrenmek her bireyin sorumluluğudur. Hayat Bilgisi dersi, 3. Sınıflarda haftada 3 saat verilmektedir.

3 saatlik ders saati içinde konu anlatımlarına öncelik verilir. Konu anlatımlarından sonra konuların pekişmesi için 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders testleri çözümü yapılır. Ders saati sınırlı olduğundan öğretmenler örnek niteliğinde birkaç test çözebilirler. Fakat öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için daha fazla çözmeleri gerekir. Ödev olarak verilen testler evde çözülmelidir. Anne baba kontrolünde çözülmelidir. Soruların boş bırakılanları veya yanlış yapılanların doğruları mutlaka öğrenilmelidir. 15

3. Sınıf Hayat Bilgisi Başarı Sırrı

Bir derste başarılı olmak için öncelikle nasıl çalışılacağı bilinmelidir. İlkokul sınıflarında ders çalışma ve soru çözme sistemi oturmalıdır. Her dersin çalışma ve soru çözme mantığı ve sistemi farklıdır. Fen Bilimleri dersi ile 3. Sınıf Hayat Bilgisi testleri nasıl çözülmelidir? İçin verilecek cevap farklılık gösterecektir. Derslere göre çalışma ve soru çözme mantığı kavranarak başarı yakalanmalıdır.

Hayat Bilgisi dersi sözel ağırlıklıdır. Sözel ağırlıklı derslerin ezberlenmesi gerekir şeklinde bir anlayış vardır. 3. Sınıf öğrencilerinin ezberci mantığa yönlendirilmesi doğru değildir. Evet, Hayat Bilgisinde bilinmesi gereken çok kavram vardır. Kavramlar ve bilgilerin öğrenilmesi için ezber değil çok soru çözmek yeterlidir. Soru çözümü sırasında devamlı konular tekrar edeceğinden farkında olmadan bilgiler zihne yerleşir.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Konuları

3. Sınıf Hayat Bilgisi’nin konularının ana hedefi çocuklara hayatlarında lazım olacak bilgileri edindirmektir. Kurallar ve kurallara uymanın yanında millet ve vatan sevgisi de aşılanır. Türk Milletinin maddi ve manevi değerleri vardır. Bu değerlerin nesilden nesile aktarılması şarttır. Bir millet ancak maddi ve manevi değerleriyle ayakta kalabilir. Milletimizi ayakta tutacak değerler de 3. Sınıf konuları arasındadır. Hayat Bilgisi dersinde 6 ünite vardır. Üniteler şunlardır;

·         Okulumuzda hayat

·         Evimizde hayat

·         Sağlıklı hayat

·         Güvenli hayat

·         Ülkemizde hayat

·         Doğada hayat

Konuların bilgi olarak aktarılması öğrenmek için yeterli değildir. Öğrencilerin aktarılan bilgileri özümsemesi şarttır. Özümsedikleri zaman uygulamaya dökebilirler. Hayat Bilgisi, hayatımızın parçası olduğundan örneklerle anlatım yapılır. Örnekleme öğrencilerin dikkatini çekerek öğrenmelerini kolaylaştırır.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Test İçerikleri

Eğitim hayatı aşama aşama ilerler. Bütün bilgiler aynı anda verilmez. Bunun nedeni öğrencilerin kapasitesinin alabilecek gelişmişlikte olmamasıdır. İnsan kapasitesi öğrendikçe gelişir. Geliştikçe daha yeni bilgiler almaya müsait hale gelir. Edinilen bilgilerin soru çözümleriyle pekiştirilmesi gerekir. Çözüm için hazırlanan testler sınıfa uygun olmalıdır.

Testlerin konuyla alakalı olması ve bilgi öğretme hedefli olması başarıyı olumlu etkiler. Yeni nesil sorularla karşılaşan öğrenciler 3. sınıf Hayat Bilgisi testleri nasıl çözülmelidir? Diye sorarlar. Yeni nesil sorularda bilgi ile yorum birlikte işlemelidir.