3.Sınıf Matematik Alan Ölçme Testi

3.Sınıf Matematik dersi Alan Ölçme konusu ile ilgili hazırlanmış olan 6 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 6 Çözülme Sayısı : 623

Alan Ölçme Konusu Kazanımları

M.3.3.3. Alan Ölçme

Terimler veya kavramlar: alan

M.3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.

a) Kaplama malzemesi olarak eş büyüklükte renkli kâğıt, plastik vb. malzeme kullanılabilir. Kaplanacak yüzeyin tek parça olmasına özellikle dikkat edilir.

b) Alan ölçmede birim sayısı ve birim tekrarının önemi vurgulanır.

c) Öğrencilerin birim sayısını sayarak söylemelerine yönelik çalışmalara yer verilir.

ç) İki farklı şeklin aynı türden standart olmayan birimlerle kaplanarak ölçülmesi ve alanlarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptırılır.

M.3.3.3.2. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.


Yorumlar