3.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Testi

3.Sınıf Matematik dersi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi konusu ile ilgili hazırlanmış olan 18 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 18 Çözülme Sayısı : 650

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Konusu Kazanımları

M.3.1.4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

M.3.1.4.1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.

Çarpmanın kat anlamının tekrarlı toplama anlamıyla ilişkisi vurgulanır.

M.3.1.4.2. Çarpım tablosunu oluşturur.

100’lük tablodan yararlanarak ve liste şeklinde yazarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.

M.3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.

a) Eldeli çarpma işlemlerine yer verilir. 

b) Çarpımları 1000’den küçük sayılarla işlem yapılır.

M.3.1.4.4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

M.3.1.4.5. 5'e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.

Uygun tablolar kullanılarak çarpanlardan biri bir arttıkça çarpımın diğer çarpan değeri kadar arttığı veya çarpanlardan biri bir azaldıkça çarpımın diğer çarpan değeri kadar azaldığı fark ettirilir.

M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.

Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.


Yorumlar