3.Sınıf Matematik Kesirler Testi

3.Sınıf Matematik dersi Kesirler konusu ile ilgili hazırlanmış olan 7 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 7 Çözülme Sayısı : 645

Kesirler Konusu Kazanımları

M.3.1.6. Kesirler

Terimler veya kavramlar: kesir, pay, payda, kesir çizgisi, birim kesir

M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.

a) Kesir gösterimlerinin okunmasında, parça-bütün ilişkisini vurgulayacak ifadeler kullanılır. Örneğin 1/4 kesri “dörtte bir” biçiminde okunur ve bir bütünün 4’e bölünüp bir parçası alındığı şeklinde açıklanır.

b) Pay, payda ve kesir çizgisi kullanılan örnekler üzerinden açıklanır.

M.3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.

a) Bütünün “1” olduğu vurgulanır.

b) Verilen bütünün eş parçalarından bir tanesinin birim kesir olduğu açıklanır.

M.3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.

Pay ve payda arasındaki parça-bütün ilişkisi vurgulanır.

M.3.1.6.4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.

Paydası 10 olan kesirleri, diğer modellerin (uzunluk, alan vb.) yanı sıra sayı doğrusu üzerinde de gösterme çalışmaları yapılır.

M.3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.

Problem model kullandırılarak çözdürülür. Daha sonra işlem yaptırılır.

M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.

Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirlerle çalışılmalıdır.


Yorumlar