3.Sınıf Türkçe Testleri3.Sınıf Türkçe Derslerinde Başarıyı Arttırmanın Yolları

3.Sınıf Türkçe Derslerinde Başarıyı Arttırmanın Yolları

Diğer bütün derslerdeki başarıyı etkilediğinden dolayı 3. Sınıf Türkçe derslerinde başarıyı artırmanın yolları öğrenilmelidir. Türkçe dersi nasıl bütün derslerdeki başarıyı artırır? Sorusunu soranlar olabilir. Öğrencilerin derslerini başaramamalarının en büyük nedeni okuduklarını anlamamalarıdır. Matematik sorusunu çözebilmek için dahi önce soruyu anlamak gerekir. Soru anlaşılmadığı müddetçe çözümü yapılamaz. Hayat Bilgisi gibi sözel derslerdeki başarı da yine aynı şekilde anlamaya bağlıdır.

Türkçe dersi aynı zamanda anladıklarını belli bir düzeyde doğru bir şekilde anlatabilmeyi de geliştirir. 3.Sınıf Türkçe dersinin kazanımlarında öğrencilerin okuduklarını anlaması yer alır. Anlaşılan konunun karşıdaki kişiye doğru şekilde aktarılması da yine dersin kazanımları arasındadır. 3. Sınıf Türkçe online test çöz etkinlikleri öğrencilerin başarısını artırmaya yöneliktir.

3. Sınıf Türkçe Dersi Çalışmaları

Türkçe, öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan derslerin başındadır. 3. Sınıf Türkçe derslerinde başarıyı artırmanın yolları aslında öğrencinin genel başarısını artırmasını sağlar.  Çok önemli olmasından dolayı haftalık ders saatleri arasında en fazla saate sahiptir. 1. sınıfta haftada 10 saat, 2. sınıfta haftada 10 saat, 3. sınıfta ise 8 saat verilir.

3. Sınıf dersleri arasında en fazla saate sahip derstir. Haftalık ders saati içinde öğretmenler konu anlatımları yapmaktadır. Konu anlatımlarının doğru ve eksiksiz anlaşılması için anlaşılmayan yerler birkaç defa tekrar edilir. Yapılan tekrarların ardından değerlendirme testleri çözülür. Ders saati sınırlı olduğundan çok fazla soru çözmek mümkün olmayabilir. Her öğrenci 3. Sınıf Türkçe online test çöz faaliyetlerinde istediği kadar soru çözebilir.

Neden 3. Sınıf Türkçe Testi Çözülmeli?

Türkçe, anadilimizin anlatıldığı derstir. Konuşulan anadil ile yazıdaki anadil kurallara uyması bakımından farklılık gösterir. Kurallarına uygun anadil kullanımı eğitim hayatının temelidir. Türkçe dersinde çocukların çok kitap okuması istenir. Kitap okuma anlamayı geliştirir. Anlama ve dili düzgün kullanarak ifade etmeyi geliştirebilmek için çok kitap okunmalıdır.

Ülkemizde iyi bir liseye ve üniversiteye yerleşebilmek, okul derslerinde başarılı olabilmek için test ağırlıklı çalışmak gerekir. Ülkemizde yapılan sınavların nerdeyse tamamı çoktan seçmeli testtir. Test alanında öğrencinin kendini geliştirebilmesi için ilkokuldan itibaren çok soru çözmesine bağlıdır. 3.Sınıftaki öğrenci test çözmeli ve derslerinde eksik bırakmamalıdır. 3. Sınıftan eksik kalan konuları domino taşı etkisi yapacaktır. 3.Sınıfın eksik konusu diğer yıllardaki bazı konuların anlaşılmamasına neden olacak.

3. Sınıf Türkçe Dersi Konuları

Türkçe dersinde başarılı olmak öncelikle konuların neler olduğunu bilmekle başlar. 3. Sınıf Türkçe dersi 13 ana üniteden oluşur. Her ünitenin altında alt konular vardır. 2 döneme yayılarak anlatılan üniteler şunlardır;

·         Harfler ve özellikleri

·         Anlam bilgisi

·         Adlar

·         Ön adlar ( Sıfat)

·         Adıllar ( Zamir)

·         Eylem (Fiil)

·         Eylem kipleri

·         Haber kipleri

·         Yapılarına göre eylemler

·         Cümle çeşitleri ve cümle yapısı

·         Büyük harflerin kullanıldığı yerler

·         Noktalama işaretleri

·         Metin türleri ve metinler

Konulara bakıldığında her biri çok önemlidir. Önemli konuları çalışma sadece konu tekrarından ibaret olmamalıdır. MEB kitabında çok sayıda şiir ve okuma metni bulunmaktadır. Metinler öğrencilerin okumasını geliştirirken çalışma kitaplarındaki etkinlikler soru çözümünü geliştirir. Böylece eksik ve anlaşılmayan yerin kalmaması hedeflenir.

3. Sınıf Türkçe Derslerini Başarma

Çocuklar 1.sınıftan itibaren yazmaya ve okumaya başlar. 1. Sınıfta başlayan serüvenin üzerine her yıl yeni bilgiler eklenir. Düz yazı yazmak veya okumak yeterli değildir. Okumanın ve yazmanın Türkçe’nin kurallarına uygun olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için verilen eğitimler 2.Sınıftan başlar.

3. Sınıfta eğitimin seviyesi yükseltilir. Noktalama işaretleri, cümle yapısı gibi temel konuların detayları işlenir. Her konu anlatımından sonra tekrarı mutlaka yapılmalıdır. 3. Sınıf Türkçe derslerinde başarıyı artırmanın yolları arasında en önemli olanı çok soru çözmektir. Soru çözümü başarıyı tetikler.