4.Sınıf Dersleri ve Konu Anlatımları, Soru Çöz

4.Sınıf Dersleri ve Konu Anlatımları

Öğrencilerin konuları daha iyi anlayabilmesi için eğitim sitelerinde 4. Sınıf dersleri ve konu anlatımları faaliyetleri bulunmaktadır. Öğrencilerin kavrama kapasitesi birbirinden farklıdır. Öğrencilerin bazıları ders saati içinde öğretmenlerinin bir kere anlatmasıyla anlar. Ama bazılarının anlaması için birden fazla anlatıma gerek olabilir. Her dersin haftalık ders saati vardır. Bu ders saati içinde yıllık planda yer alan konuların anlatılması gerekir. Bundan dolayı öğretmenler anlaşılmayan yerleri bir iki kere tekrar ederler. Ama her öğrenci için ayrı ayrı defalarca tekrar yapamaz.

Öğretmenler konuların anlaşılması için ders saatinde testler çözerler. Fakat bunun da yetersiz kaldığı konular olabilir. Konu anlatımları işte bu aşamada etkinlik kazanır. Farklı bir anlatım tarzından dinlemek anlaşılmayan yerlerin anlaşılır olmasını sağlayabilir. Eksik kalan kısımların tamamlanmasında etkilidir. Her dersin konuları ayrı ayrı anlatıldığından eksik konular üzerine yoğunlaşma imkanı sunulur. Anlatım sırasında görsel unsurlarının kullanılıyor olması anlaşılır olma oranını artırmaktadır.

4. Sınıf Türkçe Dersi Konuları

4. Sınıfta en fazla görülen ders Türkçedir. Haftada 8 saat Türkçe dersine ayrılmıştır. 8 saatte anlatılan konuların daha iyi kavranması için konu anlatımları dinlenebilir. Tekrarı yapılan konuların kalıcılığını artırmak adına soru çözümleri yapılmalıdır. Soru çözümleri bir kaynaktan yapılmamalıdır. Farklı kaynaklardan soru çözümleri yapılması farklı soru tiplerini görmek açısından önemlidir. 4. Sınıf Türkçe konuları;

·         Harf ve hece bilgisi

·         Kelimelerin anlam özellikleri

·         Yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları

·         Cümle düzeyinde anlam

·         Parça düzeyinde anlam

·         Yazım kuralları

4. Sınıf Matematik Dersi Konuları

Matematik, her yıl olduğu gibi 4. Sınıfta da öğrencilerin korktuğu derstir. Sayıların, işlemlerin, formüllerin fazla olması öğrencileri zorlamaktadır. 4.Sınıf dersleri ve soru çöz faaliyetinin en aktif olduğu alandır. Matematik konuları, çözülen sorularla pekişir ve pratiklik kazanır. Haftada 5 saat görülen dersin konuları da fazladır. 4. Sınıf Matematik konuları;

·         Doğal Sayılar

·         Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

·         Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

·         Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

·         Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

·         Kesirler

·         Kesirlerle İşlemler

·         Zaman Ölçme

·         Veri Toplama ve Değerlendirme

·         Geometrik Cisimler ve Şekiller

·         Geometride Temel Kavramlar

·         Uzamsal İlişkiler

·         Uzunluk Ölçme

·         Çevre Ölçme

·         Alan Ölçme

·         Tartma

·         Sıvı Ölçme

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Konuları

Fen Bilimleri dersinde bazı öğrenciler zorlanmaktadır. Zorlanan öğrencilerin öğretmenlerine anlamadıkları yerleri sorması gerekir. Bazı öğrenciler yanlış olmasına rağmen soru sormaktan çekinir. Bazı öğrenciler için birden fazla tekrar gerekebilir. Online sitelerdeki konu anlatımı videoları ve içerikleri bu öğrencilerin konuyu defalarca dinlemesini sağlar. 4. Sınıf dersleri ve soru çöz faaliyetleri konuların pekiştirilmesinde en önemli destektir. 4. Sınıf Fen Bilimleri konuları;

·         Yer kabuğunun yapısı

·         Dünyamızın hareketleri

·         Besinler ve özellikler

·         Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri

·         Mıknatısların uyguladığı kuvvet

·         Maddenin ölçülebilen özellikleri

·         Maddenin halleri

·         Maddenin ısı etkisiyle değişimi

·         Saf madde ce karışım

·         Uygun aydınlatma

·         Işık kirliliği

·         Ses kirliliği

·         Bilinçli tüketici

·         Basit elektrik devreleri

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konuları

Haftada 3 saat verilen Sosyal Bilgiler dersi sözel ağırlıklıdır. Sözel olması 4. Sınıf dersleri ve konu anlatımı etkinliğine daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Ezbercilik yerine konuların pekiştirilmesi anlayışı tercih edilmelidir. Ezberlenen konular unutulurken yerleştirilen konular kolay kolay unutulmaz. Sosyal Bilgiler konuları;

·         Birey ve toplu

·         Kültür ve miras

·         İnsanlar, yerler ve çevre

·         Bilim, teknoloji ve toplum

·         Üretim, dağıtım ve tüketim

·         Etkin vatandaşlık

·         Küresel bağlantılar

4. Sınıf Din Dersi Konuları

Daha önceki yıllarda Hayat Bilgisi içinde Din dersinin bazı konularına yer verilmiştir. 4. Sınıfta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müstakil bir ders olarak öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Dersin konuları;

·         Günlük hayattaki dini ifadeler

·         İslam’ı tanıyalım

·         Güzel ahlak

·         Hz. Muhammed’i (sav) tanıyalım

·         Din ve temizlik

4. Sınıf İngilizce Konuları

4. Sınıfta görülen dersler arasında yer alan İngilizcenin konuları şunlardır;

·         Classroom rules

·         Natıonalıty

·         Cartoon Characters

·         Free Tıme

·         My day

·         Fun wıth scıence

·         Jobs

·         My Clothes

·         My frıends

·         Food and drınks

Yabancı dil konusunda zorlananlar 4.sınıf dersleri ve konu anlatımları için hazırlanmış olan içeriklerden yararlanabilir. İçeriklerde animasyonlu ve görselli anlatımlar bulunmaktadır. İngilizce konularının görsellerle ve videolarla anlatılması daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır