4.Sınıf Matematik Alan Ölçme Testi

4.Sınıf Matematik dersi Alan Ölçme konusu ile ilgili hazırlanmış olan 0 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 0 Çözülme Sayısı : 253

Alan Ölçme Konusu Kazanımları

M.4.3.3. Alan Ölçme

M.4.3.3.1. Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler.

a) Tanınan şekillerin yanı sıra kareli kâğıt üzerine çizilen yaprak, el gibi girintili şekillerle de çalışılır.

b) Örnekler verilirken çevre uzunlukları aynı, alanları farklı şekiller üzerinde çalışmalar yapılır.

M.4.3.3.2. Kare ve dikdörtgenin alanını toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkilendirir.

a) Kare ve dikdörtgenin alanlarını birim kareleri sayarak hesaplar.

b) Sayma, tekrarlı toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alan hesaplama çalışmaları yapılır. 

c) Bu çalışmalar yapılırken satır-sütun ilişkisinden yararlanılır.


Yorumlar