5.Sınıf Matematik Alan Ölçme Testi

5.Sınıf Matematik dersi Alan Ölçme konusu ile ilgili hazırlanmış olan 62 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 62 Çözülme Sayısı : 895

Alan Ölçme Konusu Kazanımları

M.5.2.4. Alan Ölçme

Terimler veya kavramlar: santimetrekare, metrekare

Semboller: cm², m² 


M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır.

a) Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.

b) Ayrıca alan kavramını anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir.


M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.

Tahminlerin ölçme yaparak kontrol edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.


M.5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.

a) Kenar uzunlukları doğal sayı olacak biçimde sınırlandırılır.

b) Geometri tahtası, noktalı kâğıt ve benzeri araçlarla yapılan çalışmalara yer verilir.


M.5.2.4.4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.


Yorumlar