5.Sınıf Matematik Üçgen ve Dörtgenler Testi

5.Sınıf Matematik dersi Üçgen ve Dörtgenler konusu ile ilgili hazırlanmış olan 113 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 113 Çözülme Sayısı : 1,769

Üçgen ve Dörtgenler Konusu Kazanımları

M.5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler

Terimler veya kavramlar: çokgen, dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, çeşitkenar üçgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, köşegen


M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

a) Temel elemanlar olarak kenar, köşe, iç açı ve köşegen tanıtılır.

b) Yalnızca dışbükey çokgenler ele alınır.

c) İç açıların toplamı ve köşegen sayısına değinilmez.


M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

a) Kareli, noktalı, izometrik kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır. 

b) Açılarına göre üçgen oluştururken veya yorumlarken 90°’lik bir açının bir kâğıdın köşesi, gönye, açıölçer veya benzeri bir araç kullanılarak belirlenmesi çalışmalarına yer verilir.


M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.

a) Açı, kenar ve köşegen özellikleri üzerinde durulur.

b) Kareli ve izometrik kâğıtların yanı sıra dinamik geometri yazılımları ile özel dörtgenlerin dinamik incelemelerine yönelik sınıf içi çalışmalara yer verilebilir.

c) Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.

ç) Yamuk tanıtılırken kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır.

d) Yamuk çeşitlerine girilmez.


M.5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. İç açıların ölçüleri toplamı bulunurken kâğıt katlama veya uygun modellerle yapılacak etkinliklere yer verilir.


Yorumlar

 • EYLÜL ATEŞ
  20/03/2021

  Güzel site olmuş arkadaşlarıma önereceğim

 • ÖZGÜR POLAT
  12/02/2021

  çok iyi bir test çözme sitesi

 • manolya1manolya
  16/01/2021

  Bence hayatımda gördüğüm en iyi test sitelerinden biri